albano_gata005_01

Hållbarhetscertifierat campusområde – första i Sverige

Campus Albano, som växer fram mellan Stockholms universitet, KTH, Hagastaden och Karolinska institutet, är nu certifierat enligt Citylab. Det klassas som ett hållbart stadsutvecklingsprojekt i sin helhet och blir det första campusområdet i Sverige att uppfylla kraven för Citylab.

På campus Albano byggs en mångfald av verksamheter som ska bidra till en levande miljö under dygnets alla timmar – 70 000 kvm universitetslokaler, 1000 student- och forskarbostäder samt parker, butiker och restauranger. Området är den första campusmiljön att certifieras enligt Citylab och utmärker sig där med som ett hållbart stadsutvecklingsprojekt.

Projektet har nu nått målen för att uppfylla kraven på certifieringen av Citylab, en miljöcertifiering som inte gäller enbart en enskild byggnad utan ett helt stadsutvecklingsprojekt. För att bli certifierad måste projektet uppfylla 20 indikationer, vilket omfattar kvantitativa och kvalitativa bedömningskriterier och redovisningskrav. Krav som ska uppfyllas är bland annat ekosystemtjänster, energisystem med låg klimatpåverkan, hållbara färdsätt osv.

Flertalet hållbara insatser görs under utvecklingen av stadsdelen, bland annat för att stärka möjligheten för ökad artrikedom för exempelvis bin, insekter och fåglar. Nya vattensystem skapas för att ta hand om dagvatten, förbättra områdets mikroklimat samt utemiljöer som utformas för att stärka spridningsvägarna för växter och djur.

albano_park

Några av de hållbara insatser som görs i Campus Albano:

  • Bin, insekter och fåglar får gynnsamma miljöer
  • Innovativa vattensystem byggs för att ta hand om dagvatten
  • Utemiljöer utformas för att stärka spridningsvägarna för växter och djur
  • Materialen har valts ut för att få så låg klimatpåverkan som möjligt
  • Fastigheterna får bergvärme- och bergkylsystem samt solceller på taket.

 

Byggnationen startades i november 2015 och första inflytt sker under 2021.