2-1-stories-of-tokyo1

Inspirationsresa till Tokyo

I år firar BSK Arkitekter 50 år, detta firade vi bland annat genom att åka på en inspirationsresa till Tokyo. Ett av de självklara besöksmålen blev Svenska ambassadbyggnaden som ritades av oss för ca 25 år sedan.

Vi har blickat tillbaka på våra 50 års verksamhet i arkitektvärlden; från starten i den statliga världen till ett halvt sekel med många viktiga och välkända projekt. Långsiktighet och kvalitet har alltid varit målen, med generalitet och flexibilitet som medel. I dag har BSK Arkitekter dessutom en stark position som ett innovationsdrivet och utvecklingsorienterat arkitektkontor.

2-1-tokyoambassaden
Tokyoambassaden

Under vår studieresa passar vi självklart på att låta oss inspireras av japansk kultur och arkitektur. Vi beundrar det karakteristiska i deras kreativitet och komposition.


Lise-Lott Söderlund, vVD på BSK Arkitekter
ambassaden1
ambassaden2
ambassaden3
ambassaden4

Svenska ambassaden har ett centralt läge i Tokyo. Efter en försäljning av halva ambassadtomten på cirka 3 000 m2, ritade BSK Arkitekter en ny byggnad på resterande yta för ambassadkansli, exportråd, tekniska attachéer och residens med tillhörande representationslokaler. Här finns även bostäder för personal samt ett japanskt och ett svenskt bad.

Byggnadens form följer solkurvan och är resultat av viljan att maximera byggnadsvolymen inom ramen för de speciella skuggningsregler som fanns i stadsplanebestämmelserna i Tokyo. Ambassaden präglas av svenska material och inredning, där fasaden är polerad röd Vånga-granit och flera golv är av Jämtlandskalksten. Byggnaden förenar svensk och japansk byggnadskonst som resultat av nära samarbete med ett japanskt arkitektkontor. I ambassadprojektet har BSK Arkitekter både ansvarat för den arkitektoniska gestaltningen och arbetat tillsammans med byggherren under byggskedet i Tokyo.