visualisering-kvallsbild-perspektiv-fran-solnavagen-pa-torg-och-kontor-3

Klartecken för ny stadsdel i Solna vid T-bana Södra Hagalund

Nu ska en ny stadsdel byggas i anslutning till den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund i Solna. Stadsdelen som utformas av BSK Arkitekter får förskola, 600 bostäder och 2 000 arbetsplatser i en kontorsbyggnad som blir ett landmärke i Solna. Det står klart efter att kommunfullmäktige i Solna Stad antagit detaljplanen för Södra Hagalund.

Vårt mål är att utforma en inkluderande stadsdel i anslutning till den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund. Blandningen av bostäder och arbetsplatser bidrar till ett tryggt och livfullt område där människor är i rörelse både på dagen och på kvällen, säger Lise-Lott Söderlund, VD och chefsarkitekt på BSK Arkitekter.

Arbetet med den nya stadsdelen påbörjas 2021 och ska vara klart när tunnelbanan invigs 2028.

Förutom två kvarter med bostäder får stadsdelen ett tolv våningar högt kontorshus med stora gröna terrasser. Vid sidan av 2 000 nya kontorsarbetsplatser rymmer fastigheten även restauranger och butiker.

Den nya kontorsbyggnaden blir ett arkitektoniskt landmärke i Solna som syns ända från Hagastaden i Stockholm. Byggnadens terrasseringar mot det nya torget och tunnelbanans entré, skapar bästa möjliga ljusförhållanden och ett variationsrikt möte med Solnavägen, säger Lise-Lott Söderlund, VD och chefsarkitekt på BSK Arkitekter.

Kontorsbyggnaden har högt satta mål för hälsa och hållbarhet. Fastigheten utformas enligt en certifiering för hälsa och välbefinnande i arbetslivet, WELL-certifiering. Miljöcertifieringar som Miljöbyggnad Guld eller BREEAM Excellent ligger också till grund för byggnadens utformning.

Den nya stadsdelen utvecklas i nära samarbete mellan Solna stad, Nordr (fd Veidekke Eiendom) och BSK Arkitekter.

– Det här är ett viktigt stadsutvecklingsprojekt där Södra Hagalund blir en nod i det växande Solna. Med Solnavägens nya utformning, ett brett innehåll och mycket god tillgänglighet knyter nya stadsdelen samman Hagastaden i Stockholm med Solna centrum. Det är roligt att ett intensivt och mångårigt utvecklingsarbete med många inblandade aktörer nu resulterar i en detaljplan för en helt ny och attraktiv stadsdel i Solna, säger Torbjörn Wiberg, ansvarig affärs- och projektutvecklare på Nordr för Södra Hagalund.

Stadsdelen Södra Hagalund är en del av förvandlingen av Solnavägen till ett grönt stadsrum som binder ihop Solna med Stockholm. Solnavägen i sin helhet ska omvandlas från trafikled till en stadsboulevard där cykel, gång och busstrafik får mer plats i framtiden på bekostnad av biltrafiken. Den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund på tunnelbanans gula linje, förbinder T-Centralen och Odenplan med Arenastaden.