Så här ser politikerna på framtidens boende

Så här ser politikerna på framtidens boende

Hur kan vi tillsammans arbeta för en hållbar utveckling av boendet och staden? Den frågan ställde BSK Arkitekter och Veidekke Bostad till fyra riksdagspartier tidigare i våras – och vi bad dem applicera sin bostadspolitik på den fiktiva Stockholmsförorten Bronsdalen. Nu har S, M, MP och KD tagit fram varsitt förslag och idag presenterades resultatet i Riksdagen.

Bostadspolitik handlar om tydliga visioner, konkreta vägval och förmågan att ta idéer till verklighet – vilket är precis vad vi har gjort. Tillsammans har BSK Arkitekter, Veidekke Bostad och politikerna förenats i en kreativ process där vi har fått fram konkreta förslag på hur framtidens boenden kan se ut – enligt politikerna och partiernas respektive bostadpolitiska program.

Den fiktiva Stockholmsförorten Bronsdalen har stått modell för politikerna, och är en typisk ytterstadsförort med inslag av halvattraktiva grönområden, lättindustri och gles bostadsbebyggelse. Vilken typ av stadsbyggnad ser de olika partierna framför sig? Vill de förtäta mellan befintliga hus? Hur tar man grönområdena i anspråk? Ska det vara slutna kvarter? Höga eller låga hus? Hur ser bostäderna ut?

Idag höll de bostadspolitiska talespersonerna Johan Löfstrand (S), Mats Green (M), Emma Hult (MP) och Caroline Szyber (KD) en exklusiv presskonferens i Riksdagen. Där presenterades 3D-renderade visualiseringar av de typbostäder som respektive parti ser som framtidens bostäder.

Här är resultatet:

Socialdemokraterna: ”Utvecklingen ska präglas av social hållbarhet”

Se Socialdemokraternas bostadspolitiska vision här

Moderaterna: ”Levande centrum, alla timmar – alla årstider!”

Se Moderaternas bostadspolitiska vision här

Miljöpartiet: ”Infrastrukturen ska utgå från fotgängare, cyklister och de som åker kollektivt”

Se Miljöpartiets bostadspolitiska vision här

Kristdemokraterna: ”Bygg för en stark social infrastruktur, med vård, omsorg och övrig offentlig service lättillgänglig”

Se Kristdemokraternas bostadspolitiska vision här

De bostadspolitiska visionerna har utarbetats i dialog med Veidekke Bostad och BSK Arkitekter. Visionerna baseras på respektive partis bostadspolitiska program, som förtydligats och omvandlats till 3D-renderade visualiseringar av framtidens bostäder.