2-1-sodertalje-sjukhus-2-3

Samverkan gav Sveriges modernaste sjukhus

Om- och nybyggnationen av Nya Södertälje sjukhus resulterade inte bara i ett av landets modernaste sjukhus. Den blev också ett lyckat exempel på hur samverkan mellan uppdragsgivare, arkitekter, verksamhet och entreprenör gynnar både byggprocess och slutresultat. Detta var ett tema som lyftes fram vid presentationen av Nya Södertälje sjukhus på Forum vårdbyggnad som äger rum i Södertälje i veckan.

Byggbranschen genomgår en förändring, där trenden går mot ökad samverkan mellan branschens parter. Medan en traditionell byggprocess styrs av parternas olika mål, präglas samverkansprojektet av arbete från samma sida av bordet. Syftet är att främst minska risken för skenande kostnader, ojämn kvalitet och förseningar. Men också att skapa största möjliga värde för alla inblandade.

– BSK Arkitekter har under flera år arbetat för bättre byggprocesser. Förverkligandet av Nya Södertälje sjukhus visar att vi har kommit en bra bit på vägen. Tillsammans med förvaltaren Locum, sjukhusledningen och norska arkitekterna Eliasen og Lambertz Nilssen, idag Arkitema, och så småningom även entreprenören kunde vi tidigt utveckla processer och metoder för att på bästa sätt projektera, producera och färdigställa enligt målet: En attraktiv och patientsäker vårdmiljö i ett av Sveriges modernaste sjukhus.


Peter Westin, arkitekt på BSK
maxplunger_034647-copy
maxplunger_034551-copy

Ledningen för Södertälje sjukhus förstod redan från början vikten av att låta samverkan styra projektet. Inför programskedet tillsattes en intern styrgrupp bestående av tre sjuksköterskor med lång erfarenhet av vårdarbete i chefspositioner. Rutin som skulle krävas för uppdraget att engagera verksamhetens 16 avdelningar i projektet.

Nya Södertälje sjukhus kan nu kan certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, den högsta nivån inom det svenska miljöcertifieringssystemet.

– Endast de mest ambitiösa byggprojekten med en uttalad miljöprofil kan få Miljöbyggnad guld. Den här certifieringen ser vi som ett kvitto på att branschens parter i samverkan kan nå höga ambitioner.


Stina Ljungkvist, VD på BSK.

Kort fakta:
Södertälje sjukhus har de senaste åren genomgått en omfattande ny- och ombyggnation. Allt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö och effektiva och patientsäkra vårdlokaler. Första etappen påbörjades 2013, hösten 2017 invigdes behandlingsbyggnaden och i oktober 2019 invigdes vårdavdelningarna. Totalt handlar det om 150 nya vårdplatser, operationsavdelning, intensivvård, förlossning och akutmottagning.

  • Förvaltare: Locum
  • Arkitekter: BSK A, Eliasen og Lambertz-Nilssen/Arkitema
  • Byggentreprenad: Skanska