skarmavbild-2019-05-13-kl-13-36-56

Solna Polisen 2 får prestigefull miljöklassificering

Tidigare under våren stod det klart att fastigheten Solna Polisen 2, kanske mest känd som PostNords huvudkontor eller ”Arken”, har erhållit den prestigefyllda certifieringen Excellent BREEAM In-use. Fastigheten ägs av Delarka Fastighet AB, förvaltas av Pareto Business Management AB och har ritats av BSK Arkitekter.

 

BREEAM In-Use är ett brittiskt certifieringssystem för befintliga byggnader där en byggnad bedöms utifrån områdena material, transport, avfall, vatten, hälsa, förorening, energi samt ekologi.

– Det känns otroligt stort att 15 år efter att fastigheten stod färdig få en sån här fin hållbarhetsstämpel, säger Lise-Lott Söderlund, Chefsarkitekt på BSK Arkitekter och ansvarig arkitekt för Solna Polisen 2. Det visar att vi tänkte rätt redan då.

När BSK Arkitekter ritade fastigheten var det viktigt med koppling till naturen. Interaktionen mellan byggnaden och den omgivande naturen har varit hela tiden varit tongivande. Fasaden är uppbyggd av flera skikt för att minimera energiförbrukningen.

– Projektet är en föregångare gällande möjlighet till vistelse i naturen kopplat till människors hälsa, säger Lise-Lott Söderlund. Det är en viktig grundbult för hur vi faktiskt mår och något som bara blir viktigare och viktigare framöver.

Att en fastighet är BREEAM In-use-cerifierad är en stor fördel för hyresgästen, eftersom fastighetsägaren har en tydlig underhållspolicy och en inarbetad plan för att kontinuerligt se till att underhålla och förbättra byggnadens prestanda – ur ett hållbarhetsperspektiv.

– Vårt arbete med Miljöklassningen Breeam in Use har gett oss ett kvitto på att bra sunda materialval och god förvaltning är en lyckad kombination, säger Anna Forsgren, Technical Asset Manager för Pareto Business Management. Vi har arbetat för att få en unik fastighet med stark energiprestanda och teknik i framkant och vi är glada för att nu få det fina resultatet.

Uppföljning och återcertifiering sker minst en gång per år till BRE i Storbritannien, och då finns möjlighet att kontinuerligt rapportera om förbättring av byggnadens miljöprestanda. Om något har förbättrats finns möjlighet att uppnå ett högre betyg.

skarmavbild-2019-05-13-kl-13-37-07
Foto: Werner Nystrand
skarmavbild-2019-05-13-kl-13-37-43
Foto: Werner Nystrand
skarmavbild-2019-05-13-kl-13-37-32
Foto: Werner Nystrand
skarmavbild-2019-05-13-kl-13-37-20
Foto: Werner Nystrand
skarmavbild-2019-05-13-kl-13-37-58
Foto: Werner Nystrand