magasin-113-frihamnen-mvrdv-bsk-arkitekter-3000x1500

Magasin 113 – nytt kreativt nav i Frihamnen

Idag presenteras visionerna för hur den gamla lagerbyggnaden Magasin 113 ska förvandlas till ett levande kulturkvarter där nya idéer tar form. Två kreativa giganter som planerar att flytta in är Konsthallen och Forsman & Bodenfors.

Känslan i byggnaden är verkligen fantastisk, så varför inte behålla den? Just do it again! Därför har vi valt en lösning där en liknande volym i trä adderas och placeras ovanpå den existerande betongkonstruktionen.


Jacob van Rijs, grundare av MVRDV
lr_4
lr_1

Det holländska arkitektkontoret MVRDV och BSK Arkitekter står för förslaget till omvandling och utbyggnad av Magasin 113. Befintlig fasad och interiör restaureras, och ovanpå byggs en liknande struktur med tre helt nya våningar, vilket skapar utrymme för olika verksamheter och miljöer.

Med en yttre glasvägg runt den existerande tegelfasaden och påbyggnaden skapas en sammanhållen byggnad med solid bas och en lätt, transparent övre del. Flera olika trappor öppnar upp fasaden och skapar rörelse mellan kajkanten, vattnet och den omgivande Jubileumsparken.

Det offentliga rummet är hjärtat i Magasin 113 och därför är det mer än bara en byggnad. Det vi försöker åstadkomma är en generös plats. En plats för möten som utvecklar Frihamnen och hela Göteborg. Tillsammans med våra holländska kollegor och Älvstranden Utveckling ser jag fram emot att realisera visionerna, säger Svante Bergman, arkitekt på BSK Arkitekter.

Älvstranden Utveckling leder projektet att utveckla Magasin 113 som är en del av Frihamnen och Vision Älvstaden. Arbetet innebär att ta fram en strategi för Magasin 113:s fortsatta utveckling, samt gestaltning och projektering av delar av byggnaden, som delvis ska vara färdigställd till 2020.