Ledningsgrupp för BSK Arkitekter. Fr v: Claes Nilsson, ekonomichef, Martin Wulff, kontorschef Stockholm, Inger Billsjö, VD-assistent, Lise-Lott Söderlund, chefsarkitekt, Karolina Gerdin, kommunikationschef, Stina Ljungkvist, VD. Saknas på bilden: Pär Lindström, kontorschef Malmö. Foto: Per Kristensen.

BSK Arkitekter expanderar och förstärker ledningen

BSK Arkitekter rekryterar Martin Wulff till den nya tjänsten som kontorschef i Stockholm och stärker samtidigt företagets ledning med flera nyckelroller. Den utökade kompetensen i företagsledningen är ett led i en fortsatt expansion där bolaget utvecklar organisationen och ger ytterligare kraft åt en större framtidssatsning.

Med ett starkt strategiskt stöd i ledningen kan vi rusta organisationen för att möta marknadens förändringar och behoven hos våra kunder på ett ännu bättre sätt. Att tydliggöra kunskapen i företaget, säkra kvaliteten i våra projekt och satsa på kontoret som kreativ arbetsplats är viktiga nycklar för vår fortsatta tillväxt.


Stina Ljungkvist, VD på BSK Arkitekter.

Martin Wulff är arkitekt och kommer närmast från en tjänst som avdelningschef vid bygg- och fastighetsavdelningen på Skansen. Han tillträder i augusti tjänsten som kontorschef för BSK Arkitekters huvudkontor i Stockholm. Nya i ledningsgruppen är också nyrekryterade ekonomichefen Claes Nilsson, tidigare redovisningschef på Telenor Connexion, Pär Lindström, kontorschef Malmö och Karolina Gerdin, kommunikationschef.

– Mitt fokus blir att utveckla såväl personal som team och tillsammans med chefsarkitekt, affärsansvariga och uppdragsledare bygga starka team som matchar våra kunder och uppdrag. BSK Arkitekter har en kreativ och öppen företagskultur med en framåtblickande arkitektur som jag ser fram emot att bidra till, säger Martin Wulff, tillträdande kontorschef för BSK Arkitekter i Stockholm.

BSK Arkitekter är ett arkitektkontor i stark tillväxt med ett ökande antal uppdrag inom stadsbyggnad, bostäder och inredning. Företaget arbetar med flera viktiga projekt för samhällsbyggandet så som Campus Albano, som binder samman KTH och Stockholms Universitet, Magasin 113, ett kreativt kvarter med konsthall, kontor och en offentlig park i Frihamnen, Göteborg som är centrum i ett av Europas största områden för stadsutveckling och utveckling av bostäder i Skärholmsdalen med fokus på social hållbarhet inom ramen för Fokus Skärholmen.

Ledningsgruppen för BSK Arkitekter består av: Claes Nilsson, ekonomichef, Martin Wulff, kontorschef Stockholm, Inger Billsjö, VD-assistent, Lise-Lott Söderlund, chefsarkitekt, Karolina Gerdin, kommunikationschef, Stina Ljungkvist, VD och Pär Lindström, kontorschef Malmö.