juvelen_gatuvy-torget-natt-web_3000x1500

BSK Arkitekter och Veidekke utvecklar ny stadsdel i Solna

BSK Arkitekter har tillsammans med Veidekke presenterat ett förslag till utveckling av Solna och får nu uppdraget att utforma en ny stadsdel i Hagalund med 23.000 kvm kontor och drygt 600 bostäder vid den nya tunnelbanestationen.

Att göra den idag hårt trafikerade Solnavägen till en levande boulevard med blandad bebyggelse är en viktig del i stadens vision om framtidens Solna. Med målsättningen att skapa en inkluderande stadsdel har BSK Arkitekter och Veidekke tagit fram konceptet Gränssprängande som bildar ett nytt offentligt rum för alla invånare i Södra Hagalund.

Vårt förslag ger ett nytt, grönskande stadsrum med innovativt utformade byggnader som gör det möjligt att dela resurser och kunskap. Det här ska bli en miljö som verkligen inspirerar till möten och samarbete. Vi ser fram emot att tillsammans med Veidekke och Solna stad ta arbetet vidare i ett kompetent, engagerat team.


Lise-Lott Söderlund, chefsarkitekt på BSK Arkitekter

Arbetet med detaljplanen inleds omgående och omfattar kontorshus samt tre hela bostadskvarter med butiker i gatuplan uppförda i direkt anslutning till den nya tunnelbanestationen Hagalund som förbinder T-Centralen med Arenastaden och Barkarby. För Veidekke betyder projektet att det nuvarande Stockholmskontoret flyttar från Solna Business Park till Solnavägen.

– Vi valde BSK Arkitekter för deras gedigna kunskap och långa erfarenhet av att skapa levande, hållbara städer, vilket är en viktig framgångsfaktor i det här projektet. Stark arkitektur är en nyckel i utvecklandet av hälsosamma arbetsplatser och ett modernt boende för kommande generationer, säger Kristian Ericsson, chef för strategisk affärsutveckling på Veidekke.

Kontorshuset kommer att följa klassicficeringskraven enligt WELL-certifiering, en ny certifiering för hälsa och välbefinnande i arbetslivet. Miljöcertifieringar som BREEAM Excellent eller Miljöbyggnad Guld ska ligga till grund för byggnadens utformning. Kontorshuset beräknas vara stå färdigt 2022 och den första etappen bostäder ska vara inflyttningsklara 2024, då även tunnelbanan invigs.

En film om projektet hittar du här.

För mer information, kontakta:

Lise-Lott Söderlund, chefsarkitekt på BSK Arkitekter
Tel: 08 601 15 09, e-post: liselott.soderlund@bsk.se

juvelen_bsk_arkitekter_axo_natt_low_2
juvelen_bsk_arkitekter_atrium_low
juvelen_gatuvy-torget-dag-web_3000x1500