3000x1500_fokusskarholmen_bskarkitekter_171008_fotothomaszaar_0860

Markanvisning i Skärholmen!

ALM Equity har, tillsammans med BSK Arkitekter, efter genomförd markanvisningstävling tilldelats en markanvisning för 120 bostäder i Skärholmsdalen om ca 14 000 kvm bostads- och lokalyta. Förslaget ska öka den sociala hållbarheten genom lokalt engagemang och goda boendekvaliteter som utvecklar stadsmiljön.

Skärholmsdalen har ett fantastiskt läge i anslutning till Skärholmen centrum och Sätraskogens naturreservat som knyter samman Skärholmen med Sätra. ALM Equity och BSK Arkitekter utvecklar ett socialt boendekoncept med effektiva lägenheter och gemensamma ytor som stärker gemenskapen i området.

ALM har god erfarenhet av att bygga yteffektiva lägenheter med inriktning på förstagångsköpare. Konceptet är här att uppföra bostadshus där bottenvåningarna blir husens kärna och centrum, med fokus på ett utnyttjande som sprids över dygnets timmar.


Joakim Alm, VD på ALM Equity.

ALM Equity och BSK Arkitekter har arbetat fram ett koncept som innebär att företagen öppnar ett gemensamt projektkontor. Kontoret ska fungera som ett testlab där unga vuxna i området ska involveras. På så sätt skapas under projektets gång kontaktytor och kunskap som återspeglas i vilka verksamheter som ska bedrivas i husen. Idén är att skapa lokaler med stora fönsterpartier som öppnar sig mot gatan och kan användas både för de boende och föreningslivet i stadsdelen.

– Att bidra till en socialt hållbar stad är något BSK eftersträvar i alla sina projekt. När vi nu arbetar med ett projekt med social hållbarhet som ett så tydligt uttalat huvudfokus, tror jag att förutsättningarna är särskilt goda att åstadkomma positiva sociala effekter, både på kort och lång sikt här i Skärholmen, säger Alexander Fagerlund, affärsområdesansvarig stadsbyggnadsstrateg på BSK Arkitekter.

Stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen drivs inom Skärholmens stadsdelsnämndsområde, med ambitionen att över 4000 nya bostäder ska byggas. ALM Equity och BSK Arkitekter är ett av sex team som valts ut i markanvisningstävlingen som gäller totalt 590 lägenheter fördelat på tre områden i Skärholmens stadsdelsområde: Mälaräng, Skärholmsdalen och Vårbergsvägen.

– Välkommen till Skärholmen! Här finns goda förutsättningar för bra boendekvaliteter och för att knyta samman Skärholmen och Sätra. Vi ser mycket positivt på samarbete med byggaktörer som tillsammans med oss vill utveckla Skärholmen på ett socialt hållbart sätt, säger Karin Ahlzén, projektchef Fokus Skärholmen, Stockholms stad.

Läs mer om Fokus Skärholmen.

För mer information, kontakta:
Alexander Fagerlund, affärsområdesansvarig stadsbyggnadsstrateg på BSK Arkitekter. Tel: 073-976 97 52. alexander.fagerlund@bsk.se.