projektbild-2-1-bct

Ny kustnära stadsdel och Business center i Trelleborg

BSK Arkitekter har tillsammans med Nord Architects arbetat fram en vision för en ny stadsdel i Trelleborgs viktigaste utvecklingsområde. Visionen är ett av tre förslag som kommunen nu ska arbeta vidare med. Förslaget ”Från Business center till Business City” knyter samman industriområdet och hamnen till en lättillgänglig, upplevelserik stadsdel som blir Trelleborgs framsida i en av Europas mest expansiva regioner.

Trelleborgs kommun har valt ut BSK Arkitekter och Nord Architects som ett av tre team för uppdraget att utveckla Business center Trelleborg till ett starkt, stolt och samverkande område för logistikverksamhet, innovativt företagande, utbildning och forskning. Förslaget skapar en användbar och självklar stadsdel i Trelleborg där industri blandas med natur, arbete med rekreation och sport, logistik och infrastruktur med mötesplatser. Genom att lägga tung trafik, järnväg och relaterade verksamheter i norra delen av området frigörs stora ytor för rekreation och aktivitetsområden vilket tillför en ny offentlig, social dimension.

Att skapa en vision för en ny stadsdel är otroligt spännande. Vi har tagit fram en flexibel, långsiktig och framförallt grön lösning som tillför ett stort värde för trelleborgarna. En upphöjd gång- och cykelrondell blir ett landmärke som profilerar staden och löser en logistisk utmaning samtidigt den nya stadsdelen knyts ihop med övriga Trelleborg.


Pär Lindström, ansvarig arkitekt på BSK Arkitekter och kontorschef för BSK:s kontor i Malmö

Det framtida Trelleborg Business center ligger öster om stadens tätort, i anslutning till befintlig järnväg, en planerad ringväg och hamninfarten. Som en del av stadsomvandlingsprojektet Kuststad 2025 arbetar Trelleborgs kommun med att omvandla dagens industriområde. När ringväg och hamninfart är på plats kommer området att ha ett strategiskt läge nära Norden och övriga Europa.

Det är extra roligt att delta i utvecklingen av Trelleborg där vi sedan tidigare har arbetat med Rättspsykiatriskt Centrum, ett framgångsrikt och uppskattat projekt. säger Stina Ljungkvist, VD på BSK Arkitekter.

Trelleborgs kommun har i arbetet med Business center lagt stort fokus på samverkan och dialog med nuvarande fastighetsägare och verksamhetsutövare samt Trelleborgs hamn. Förslagen har genomgått en omfattande utvärdering utifrån arkitektur och gestaltning, trafik och flöden samt hållbar utveckling.

Idéerna som BSK Arkitekter tillsammans med Nord Architects tagit fram avseende de tunga trafikflödena till och från området och upplevelsen av ett stort viktigt logistikcenter i Business center Trelleborg och för regionen är intressanta. Utöver detta finns det detaljer i funktionaliteten för det framtida truckcentret som kan bidra till att minska miljöbelastningen av denna funktion för området och hela staden, säger Håkan Asmoarp, delprojektledare för Business center Trelleborg.

Teamen som har arbetat med de parallella uppdragen är förutom BSK Arkitekter och Nord Architects i samarbete med ÅF, Wingårdh Arkitektkontor och WSP samt C.F. Møller Architects och Tyréns. Nästa steg är att Trelleborgs kommun ska ta fram en fysisk strukturplan för området.

För mer information, kontakta:
Pär Lindström, ansvarig arkitekt, BSK Arkitekter, tel: 070-047 83 02
Stina Ljungkvist, VD, BSK Arkitekter, tel: 070-201 25 52

Högupplösta pressbilder hittas här.

business-center-trelleborg-situationsplan-aesthetica-studio
business-center-trelleborg-logistikcenter-bsk-arkitekter
praesentation_180605-indd
business-center-trelleborg-masterplan-view-nord-architects