sodertalje_sjukhus_flygbild

Södertälje sjukhus invigs idag

Torsdagen den 9 mars invigs nya Södertälje sjukhus som är första delen i Framtidsplanen, den största satsningen någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län. BSK Arkitekter och Arkitema/ELN har på uppdrag av Locum utformat nya Södertälje sjukhus, en ny- och ombyggnation som ska uppfylla invånarnas framtida vårdbehov vid ett av landets modernaste sjukhus.

Den nya behandlingsbyggnaden är första delen i en större omvandling av Södertälje sjukhus som genomförs av Stockholms läns landsting. Skanska Sverige har byggt den nya behandlingsbyggnaden på 22.000 kvm som omfattar 120 nya enkelrum, operationsavdelning med sterilteknisk enhet i anslutning, avdelning för röntgen, ny förlossningsavdelning integrerad med BB, samt intensivvård med ökad kapacitet.

Redan från start har vi haft ett konstruktivt samarbete i projektet där personal och alla intressenter har varit involverade i att skapa en högkvalitativ vårdmiljö. Arkitekturen ger dagsljus, grönska, utblickar och orienterbarhet, vilket har stor betydelse för patienterna. Enkelrum är bekvämt och säkert samtidigt som det minskar smittorisken.


Peter Westin ansvarig arkitekt på BSK Arkitekter.

Nya Södertälje sjukhus får en central och utökad roll som akut- och närsjukhus för länets sydvästra del. Tillgängligheten och närheten till öppenvård blir mycket god. Akutmottagningen är hjärtat i den nya behandlingsbyggnaden. Det akuta inflödet styrs via akutmottagningen och det elektiva inflödet leds via nuvarande entré. Med röntgen placerad emellan minimeras avstånden. Samtliga behandlingsfunktioner som operation, sterilcentral, intensivvård, och BB/förlossning finns i samma hus som öppenvård och röntgen.

  1. Det har varit intressant för Locum att jobba med det här projektet som gick in i genomförandefas 2013. Det känns bra att den nya behandlingsbyggnaden nu står klar och att sjukhuset kan börja flytta in i nya lokaler, säger Henrik Fernström, projektchef på Locum.

Miljö- och hållbarhetsmålen är höga för nya Södertälje sjukhus som ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, den högsta klassen inom Sweden Green Building Councils miljöcertifieringssystem. Betyg sätts utifrån faktorer som energiprestanda, god inomhusmiljö genom dagsljusinsläpp, ventilation och termiskt klimat samt att inga hälso- och miljöfarliga material byggs in i fastigheterna.

Första inflyttningen i den nya behandlingsbyggnaden vid Södertälje sjukhus sker under våren. Under 2018 totalrenoveras de befintliga vårdavdelningarna för att kunna tas i bruk under slutet av året. De tre konstnärer som står för den konstnärliga gestaltningen vid nya Södertälje sjukhus är Emma Hartman, Siri Tolander och Brad Downey.