alexander_fagerlund_01

Stadsbyggnadsstrateg till BSK Arkitekter

Alexander Fagerlund är ny stadsbyggnadsstrateg och affärsansvarig på BSK Arkitekter, som nu stärker sin position och utvecklar kontorets arbete inom området stadsbyggnad. Alexander har flerårig erfarenhet som planarkitekt och samhällsplanerare och kommer närmast från en tjänst som projektledare för stadsbyggnadsprojekt på ALM Equity.

 

Jag ser fram emot att jobba på BSK Arkitekter där det finns hög kompetens och en tydlig ambition att växa inom stadsbyggnad. Det ska också bli intressant att lära känna de projekt och kunder som vi arbetar med idag.


Alexander Fagerlund, ny stadsbyggnadsstrateg på BSK Arkitekter.

Alexander Fagerlund är utbildad vid Samhällsplanerarlinjen med inriktning mot fysisk planering. Som samhällsplanerare för Sundbybergs stad och planarkitekt på Ekerö kommun har Alexander lett arbetet med detaljplaner och drivit ett antal planprojekt. Senast kommer Alexander från ALM Equity där han har ansvarat för större projekt i detaljplaneskede.

– Våra städer växer och förändras i snabb takt, vilket ökar efterfrågan på ett brett kunnande inom arkitektur och stadsbyggnad. Alexanders strategiska kompetens inom stadsbyggnad är ett värdefullt tillskott i nuvarande uppdrag, samtidigt som det stärker vårt fortsatta arbete för en positiv utveckling av stadsmiljöer och samhällen, säger Svante Bergman, affärsansvarig på BSK Arkitekter.

BSK Arkitekter arbetar idag med omvandlingen av Nacka strand till en blandad stadsdel med ett tillskott av 1500 bostäder. Andra aktuella projekt är omvandlingen av industrifastigheten Archimedes, som är startskottet för ett nytt stadskvarter i Ulvsunda med närhet till kollektivtrafik, Bromma Blocks och Bällstaån. BSK Arkitekter deltar också i flera större stadsutvecklingsområden, bland annat i Västra Ursvik där kontoret projektleder och utvecklar ett kvarter i direkt anslutning till områdets centrala torg.