anna-bergstrom-mattias-vestermark

Vårdmiljö och arbetsmiljö i fokus när nytt regionalt säkerhetscentrum utvecklas i Norge

BSK Arkitekter har tillsammans med Arkitema/ELN Architects, SWECO Norge AS och rådgivaren Bygganalyse AS vunnit uppdraget att utveckla koncept för en ny regional säkerhetsavdelning (RSA) i Norge. Dagens regionala säkerhetsavdelning ska ersättas med bättre och mer funktionella lokaler som kan garantera en säker och kvalitativ rättspsykiatrisk vård för hela Helse Sør-Øst-regionen.

Det här är ett mycket viktigt projekt med fokus på patientsäkerhet och personalens arbetsmiljö. BSK Arkitekter har sedan tidigare stor erfarenhet av liknande projekt. Den rättspsykiatriska anläggningen Helix utanför Stockholm, som blev Årets Bygge 2013, och Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg, nominerat till både Årets Bygge 2017 och till Mipim Awards, är båda uppmärksammade projekt.


Anna Bergström, vice VD på BSK Arkitekter

Styrelsen för Helse Sør-Øst tog i juni 2016 beslut om att fortsätta utveckla regionens nya säkerhetsavdelning. När projektet nu går från idé till koncept utgör BSK Arkitekter en del av det vinnande teamet som ska utveckla projektet. Kontorets vice VD Anna Bergström, och Mattias Vestermark, arkitekt på BSK Arkitekter går in i uppdraget med övergripande ansvar för arkitektgruppen.

Ny Regional Säkerhetsavdelning (RSA) med närliggande funktioner är en del av Oslo Universitetssjukhus. Målet är att skapa en god vårdmiljö för mottagning, omsorg och behandling av patienter med allvarlig psykisk sjukdom och avvikande beteende, och samtidigt erbjuda en trygg arbetsmiljö för personalen. Det är också ett mål att samla gemensamma funktioner och effektivisera verksamheten.

– Det har varit väldigt god respons på vår förfrågan. Vi har kunnat välja projekteringsteam i hård konkurrens mellan de bästa aktörerna på marknaden. Det är lovande inför genomförandet av konceptfasen för regional säkerhetsavdelning, säger Dag Bøhler, projektdirektör.

Det vinnande teamet ska nu utveckla ett koncept som ska ligga till grund för beslut om vidare utbyggnad. Genom valet av projekteringsteam har Helse Sør-Øst kommit ett stort steg närmare en realisering av projektet.