Drömmen om ett liv i parken Kallhällsparken

I centrala Kallhäll adderar vi byggnader med generösa balkonger samt med mycket grönska runt omkring. Hus i park helt enkelt. Svanen märkta.

  • Bostäder

Den befintliga parkstrukturen kompletteras med 5 hus som uppförs av infärgade betongelementfasader i lågmälda kulörer. Fönster och partier utvändigt av lackerat aluminium. Gröna sedumtak. Husen får generösa balkonger med räcken av rostfria nät. Entréerna välkomnar i form av cederträpaneler. Mellan husen anläggs markparkering samt generöst med cykelparkering, barnvagnsförråd och hus för återvinnig. På marken hittar vi generöst med planteringar där växterna också kan hitta sin väg upp efter fasaderna. Grillplats, odlingslotter och lekplats finns också. Den befintliga bebyggelsen runt om knyts samman genom nya och befintliga promenad- och cykelstråk. Som närmaste granne finner vi en förskola. Området ligger fint i parken men med närhet till Kallhälls centrum samt pendeltåg och bussar.

kallha%c2%a4llsparken_hus4_5_151104-3-compressor-copy

För mer information kontakta:

  • Uppdragsgivare 
     Veidekke bostad
  • Omfattning 
     12400 m²
  • Tidpunkt 
     2016-2017