Profilstark båge ABB Business Center

ABB skulle bygga sitt nya stockholmskontor på eget industriområde i Sollentuna. I samband med totalentreprenadförfrågan valde de att sälja fastigheten till AP Fastigheter. De gick från att vara byggherre till att hyresgäst. Arcona upphandlades som totalentreprenör för projektet och BSK Arkitekter fick arkitektuppdraget.

  • Kontor

BSK Arkitekter utgick från det ursprungliga konceptet med den befintliga karaktäristiska bågformade fasaden. Huskroppen och stommen anpassades till delvis nya förutsättningar som framtida tillbyggnadsmöjligheter, parkeringsgarage i källaren samt hyresgästanpassat lokalprogram.

Den genomskinliga dubbelglasfasaden visar upp hela verksamheten utåt. Innanför glasfasaden på den motsatta sidan binds de olika våningsplanen ihop genom ett fullhögt atrium som skapar rymd i hela byggnaden och sammanlänkar kontorsvåningarna med en innergård och konferenslokaler i de ombyggda industrihallarna på entréplanet. Atriet utgör ett stort överskådligt gemensamt utrymme som skapar möjlighet till informella mötesplatser.

 

abb_0022
abb_0012

Det nya, sammanhängande konceptet manifesteras genom en stor trappa ”utanpå” kontorsvåningarna. De knallröda hisstornen ger också hela byggnaden karaktär både inifrån och utifrån.

ABB fick ett väl fungerande kontor för sin verksamhet. Med åren omvandlades byggnaden till en kontorsfastighet för fler företag än ABB. Idag är det bågformade huset en profilstark byggnad som blivit ett kännetecken utmed E4:an norrut.

abb_0021

För mer information kontakta:

  • Uppdragsgivare 
     AP-fastigheter genom Arcona
  • Tidpunkt 
     2002
  • Omfattning 
     26 000 m²