Hemma på Allmännyttan Sveriges Allmännytta

Sveriges Allmännytta ville förändra sitt arbetssätt till ett aktivitetsbaserat kontor och byta lokaler till två plan i kvarteret Saturnus. BSK Arkitekter utvecklade ett skräddarsytt koncept som tog tillvara på den roll som Sveriges Allmännytta har och har haft i den svenska bostadsbranschen i över 70 år. Vilket resulterade i ett varmt och välkomnande kontor med inspiration från hela Sveriges natur. Välkommen hem till Allmännyttan.

 • Återbruk
 • Inredning

Sveriges Allmännytta fungerar som en branschorganisation för alla bostadsbolag som är en del av allmännyttan och det var viktigt att skapa en hemmakänsla för de 80 medarbetare som jobbar där och deras kunder. Vi ville i vårt inredningskoncept ta tillvara på detta och samtidigt synliggöra deras historia och närhet till de svenska hemmen. Ett bra sätt att visa på kontinuitet och förtroende var att låta hantverk och kvalitet vara drivande egenskaper i inredningen. Precis som man tidigare använt sig av klassiker från till exempel Arne Jacobsen och Bruno Mathsson i inredningen ville vi att de skulle få följa med in i framtiden ackompanjerade av hantverksdetaljer som visar på engagemang och långsiktighet.

sveriges_almannytta_045
sveriges_almannytta_016-copy
sveriges_almannytta_091
Foto: Per Kristiansen
sveriges_almannytta_081

Det har funkat mycket bättre än vi trodde att gå över till en aktivitetsbaserad arbetsplats. Vi hade några som var väldigt emot det, som inte alls förstod varför de skulle bli av med sina kontor. Den som var mest emot av våra kollegor älskar det. Han tycker det är så kul, han var orolig för han pratar mycket i telefon, ’tänk om jag stör någon eller om folk stör mig’. Men nu har han nästan öppnat upp sig mer som människa.


Beata Wenning, kontorsansvarig Sveriges Allmännytta

Vi valde att arbeta efter begreppet KASAM, känsla av sammanhang, när vi gestaltade lokalen. Vilket yttrade sig genom en kommunikativ färg– och materialsättning som underlättar och stärker identitet och stämning. Genom att till exempel skapa siktlinjer och översikt ökar navigationen och förståelsen för rummet.

sveriges_almannytta_090
sveriges_almannytta_055
sveriges_almannytta_010
sveriges_almannytta_093

Genom att tydliggöra arbetsplatsens funktioner via zonindelningar efter aktivitet och intensitet skapas lugn och en navigerbar arbetsplats. Vilket förstärks med en genomtänkt planritning och anpassade möbelval, som leder till bättre möjligheter för en hanterbar miljö på kontoret. Med en ökad närvaro av växter i inredningen sjunker stressnivåerna.

Ett mål var att underlätta social interaktion inte bara genom ökat antal mötesplatser utan även deras karaktär och utformning. Med ett allt ökande antal digitala möten ökar vikten av att skapa andra typer av fysiska möten för att behålla en känsla av delaktighet. Såsom touchdown-platser eller transformativa ytor.

Tidigt kom återbruk upp som en förutsättning för projektet. I slutändan blev fördelningen nyinköp 17% återbrukad inredning 36% och befintlig inredning landade på hela 47%.

Ett bra sätt att visa på kontinuitet och förtroende var att låta hantverk och kvalitet vara drivande egenskaper i inredningen och precis som man tidigare använt sig av klassiker från till exempel Arne Jacobsen och Bruno Mathsson i inredningen, ville vi att de ska få följa med in i framtiden ackompanjerade av hantverksdetaljer som visar på engagemang och långsiktighet.


Erik Nyström, handläggande inredningsarkitekt
sveriges_almannytta_040
sveriges_almannytta_063
sveriges_almannytta_062
sveriges_almannytta_020
 • Uppdragsgivare 
   Sveriges Allmännytta
 • Omfattning i kvm: 
   1150
 • Färdigställande år:  
   2021