Inredning som förändrar arbetssätt Atrium Ljungberg

BSK Arkitekter har hjälpt fastighetsutvecklarna Atrium Ljungberg att skapa Sveriges kanske bästa kontor, både utifrån varumärke och nya arbetsmetoder. Idag har Atrium Ljungberg ett effektivare huvudkontor med bättre samarbete och nöjdare medarbetare.

 • Inredning
 • Kontor
al_033

Vi säger att vi skapar mötesplatser och attraktiva kontor. Då är det självklart oerhört viktigt att vårt eget är både genomtänkt och väl fungerande. Nu blir våra kunder inspirerade och de får nya idéer. Bättre betyg kan vi inte få.


Micael Averborg, affärsområdeschef kontor på Atrium Ljungberg

Att rita ett kontor handlar idag inte bara om att bestämma om det ska vara ett öppet kontorslandskap eller inte. Ett företag kan höja sig över mängden genom att optimera sina lokaler och därmed skapa förutsättning till större omsättning och högre lönsamhet. I samarbetet med Atrium Ljungberg ritades inte ett enda streck i inredningen innan en grundlig analys genomförts. Dels undersöktes det nuvarande arbetssättet, dels diskuterades varumärket och vad det stod för och hur det skulle gestaltas i det nya kontoret.

al_102

BSK Arkitekter presenterade därefter ett nytt tänkande med fokus på informella mötesplatser för att öka synergierna mellan olika avdelningar. Kontoret öppnades upp helt och hållet. En affärsmässig inredning, helt utifrån arbetet med arbetssättet och varumärket designades. Redan efter en vecka märktes tydligt hur stämningen på bland medarbetarna förbättrades. Gamla invanda strukturer och hierarkier har rivits ned och ersatts med ett dynamiskt och effektivt kontor där kunskap kan flöda mellan medarbetare.

al_068
al_014-3
al_035
al_081
al_005-2
al_101

För mer information kontakta:

 • Uppdragsgivare 
   Atrium Ljungberg
 • Omfattning 
   2100 m²
 • Tidpunkt 
   2010