Nya generationens närsjukhus Barkarby sjukhus

Järfälla kommun hör till de kommuner som växer mest i landet. Tunnelbanans blå linje från Akalla till Barkarby ska byggas ut och cirka 14 000 bostäder ska uppföras i Barkarbystaden och Veddesta till år 2032. Visionen för området är en tät, sammanhängande och upplevelserik stadsmiljö med urbana kvaliteter, fler boendemöjligheter, fler arbetsplatser och en bättre kollektivtrafik.

  • Vård

BSK Arkitekter genomför på uppdrag av Hemsö en förstudie kring den nya generationens närsjukhus i Barkarby och medverkar i framtagandet av detaljplan för Veddesta Etapp II. Planområdet innefattar sjukhus samt äldreboende, trygghetsboende, studentbostäder alternativt annan typ av bostäder.

Förstudien kring det nya sjukhuset i Barkarby genomförs tillsammans med Hemsö och den tilltänkta hyresgästen Capio. Förstudien visar att det finns behov av mer sjukvård i nordvästra Stockholms län och att ett nybyggt sjukhus ger yteffektiva och patientsäkra vårdlokaler.

Nya Barkarby sjukhus ska bli ett levande hus med patientens behov i centrum – vad gäller sjukvård, hälsa och rehabilitering. I sjukhuset planeras för öppenvård och slutenvård, med primärvård och geriatrik samt stödfunktioner som röntgen och lab. Sjukhuset ska samtidigt anpassas till den pågående digitaliseringen av sjukvården.

Sjukhuset blir centralt beläget i Barkarby med direkt närhet till tunnelbana och Barkarby station med bussar, pendeltåg samt regionaltåg. 1,2 miljoner invånare beräknas därmed kunna nå det nya sjukhuset inom 30 minuter.

Hemsös tänkta förvärv av marken från Järfälla kommun är planerat till slutet av 2018. Det skulle innebära att sjukhuset kan stå färdigt att ta emot patienter 2022. Sjukhuset är planerat att ta cirka 30 000 kvm i anspråk. Resterande 20 000 kvm kommer att innehålla äldreboende och andra boendeformer samt kommersiella ytor.

Målsättningen är att projektet ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

2-1-barkaby-sjukhus-sitplan-01
Situationsplan
veddesta-2_a-versikt-dp_171009-compressor
Översiktsvy
barkarby-sjukhus_entresituation_190321_2-small

För mer information kontakta:

  • Uppdragsgivare 
     Hemsö
  • Tidpunkt 
     Pågående detaljplanearbete
  • Omfattning 
     50 000 m²