Varierande, Svanenmärkt och jordnära Barkarbystaden

Tillsammans med Veidekke har vi skapat ett kvarter i Barkarby, den nya snabbväxande och moderna stadsdelen med närhet till både pendeltågstationen och den kommande tunnelbanan. Härligt tegel, skimrande klinker, natursten och betong i olika utföranden kännetecknar kvarterets materialval och det säregna taklandskapet bidrar till en varierande och spännande karaktär.

  • Bostäder
_mg_9059
bsk_barkarby_kvmetropol_fotothomaszaar_9222-copy

Kvarteret är uppdelat på fyra byggnader (Hus A, B, C och D) med gemensamt garage. Hus A ligger i den norra avsmalnade delen av tomten och avspeglar dess triangulära form, vilket ger huset en dynamisk karaktär och skapar ett resligt blickfång med sina åttavåningshöjd. Hus B och D gestaltas som 5-vånings volymer med lätt böljande tak. Hus B:s långsträckta fasad består av ett antal partier i svart och gult glaserat tegel, vilket bidrar till en lek- och livfull karaktär. Stora fönsterpartier löper längs hela fasaden och skapar stora ljusinsläpp till förskolans lokaler samt en koppling till det trivsamma gatulivet utanför. Hus C som är beläget i södra delen av kvarteret, har fyra våningar för bättre solljusinsläpp på gården

och gestaltas med tegel i sobra kulörer för ett harmoniskt uttryck. Husen bildar tillsammans ett kvarter med en stor, solig och grön gård i mitten. Gården är fylld med utrustning för rekreation och gemensamma aktiviteter vilket skapar goda förutsättningar för trivsel och umgänge. Den del som är förskolegård kan även användas av de boende på helgerna. För att skapa mervärde, har även ett konstverk tagits fram för kvarteret, vilket är placerat på den norra delen av gården. Konstverket äri upplyst på kvällarna och bidrar på så sätt till innergårdens spännande och trygga atmosfär. Under gården ligger ett gemensamt garage för ca 110 p-platser.

bsk_barkarby_kvmetropol_fotothomaszaar_9089
situationsplan_a4-2

Kvarteret är uppdelat på fyra byggnader (Hus A, B, C och D) med gemensamt garage. Hus A ligger i den norra avsmalnade delen av tomten och avspeglar dess triangulära form, vilket ger huset en dynamisk karaktär och skapar ett resligt blickfång med sina åttavåningshöjd. Hus B och D gestaltas som 5-vånings volymer med lätt böljande tak. Hus B:s långsträckta fasad består av ett antal partier i svart och gult glaserat tegel, vilket bidrar till en lek- och livfull karaktär. Stora fönsterpartier löper längs hela fasaden och skapar stora ljusinsläpp till förskolans lokaler samt en koppling till det trivsamma gatulivet utanför. Hus C som är beläget i södra delen av kvarteret, har fyra våningar för bättre solljusinsläpp på gården och gestaltas med tegel i sobra kulörer för ett harmoniskt uttryck.
Husen bildar tillsammans ett kvarter med en stor, solig och grön gård i mitten. Gården är fylld med utrustning för rekreation och gemensamma aktiviteter vilket skapar goda förutsättningar för trivsel och umgänge. Den del som är förskolegård kan även användas av de boende på helgerna. För att skapa mervärde, har även ett konstverk tagits fram för kvarteret, vilket är placerat på den norra delen av gården. Konstverket äri upplyst på kvällarna och bidrar på så sätt till innergårdens spännande och trygga atmosfär. Under gården ligger ett gemensamt garage för ca 110 p-platser.

bsk_barkarby_kvmetropol_fotothomaszaar_9200-copy
bsk_barkarby_kvmetropol_fotothomaszaar_9194-copy
bsk_barkarby_kvmetropol_fotothomaszaar_9078-copy

Hus B inrymmer en förskola i gatuplan för ca 100 barn uppdelade på 6 ljusa och härliga avdelningar. Den färgsprakande förskolan uppfyller, som första förskola i Sverige, även de nya striktare miljö- och energikraven som krävs för att uppnå en Svanenmärkning.
Lägenheterna har väl genomtänkta planlösningar och generösa balkonger, även de yteffektiva, mindre lägenheterna. De största lägenheterna utmärker sig med originella planlösningar med en rundgång som skapar en känsla av rymd och erbjuder olika möjligheter att röra sig inne i lägenheten. En del av lägenheterna har över 3 meters takhöjd, extra höga fönster och på så sätt skapas generösa rum och en lyxig känsla samt en möjlighet att bygga på höjden (loft) inne i lägenheten.
Tegel, klinker, sten och betong i olika utföranden kännetecknar kvarterets materialval. Olika tegelsorter, förband och kulörer samt ett säreget taklandskap bidrar till den varierande karaktären. Varje byggnad har ett eget gestaltningsmotiv baserad på en för hela kvarteret gemensam materialpalett.

Kvarteret med sina fyra olika hus speglar sin tid och grundkvalitéerna är tidlösa och långsiktiga. Med kvaliteer som gröna tak, fina fasadmaterial, genomtänkta planlösningar, ljusa lägenheter, rymliga balkonger, lågt trafikbuller och fri utsikt skapar kvarteret en ökad trivsel , mervärde och livskvalité.


Olga Rosell, Arkitekt på BSK Arkitekter
bsk_barkarby_kvmetropol_fotothomaszaar_9198-copy

För mer information kontakta:

  • Uppdragsgivare 
     Veidekke
  • Omfattning 
     18 400 m², 211 lgh
  • Färdigställande år: 
     2019