Utforskande och lekfulla läromiljöer Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

BUV, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens nya lokaler ligger på universitetsområdet i Stockholm. I ett ombyggt, kulturhistoriskt hus från 1940-talet, ritat av den kände arkitekten Gunnar Asplund. En vacker byggnad som behövde anpassas för nya syften. Vi fick förtroendet att skapa en ändamålsenlig inredning av god kvalitet som ger stöd till institutionens verksamhet och som uppmuntrar till utforskande lärande.

  • Inredning

BUV, barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms Universitet, bedriver en kärnverksamhet som erbjuder undervisning inom lärarutbildningar, fristående kurser och uppdragsutbildningar samt forskning och forskarutbildning. BUV har en nationellt framstående ställning där forskning och undervisning sammansmälter med varandra. I institutionen nya lokaler erbjuds utbildning, kurser och program inom barn- och ungdomsvetenskap, barnkultur, förskoledidaktik och fritidshemspedagogik.

bsk_su-buv_fotothomaszaar_7724
bsk_su-buv_fotothomaszaar_7623-2

De nya lärandemiljöerna uppmuntrar till utforskande, kreativa och lekfulla processer. Vi skapade en miljö som erbjuder möjlighet att bedriva undervisning med varierad auktoritet, ”active learning” och med flexibla möbleringsalternativ, optimala och anpassningsbara utrymmen. BUV har ca 130 medarbetare, 1400 studenter och 30 doktorander, och är den femte största institutionen på Stockholms Universitet. Kärnorden i projektet är “utforskande, lekfullt, tydligt” och de framgår i färgsättningen, det omsorgsfulla valet av möbler och gestaltningen av de varierande rumsligheterna.

Vår strävan var att ta pulsen på utvecklingen av den framtida läromiljön, att känna av och möta framtidens utmaningar och behov på ett utforskande, lekfullt och tydligt sätt.


Denitsa Dineva, arkitekt på BSK Arkitekter
bsk_su-buv_fotothomaszaar_7632
bsk_su-buv_fotothomaszaar_7612
bsk_su-buv_fotothomaszaar_7688
bsk_su-buv_fotothomaszaar_7703
bsk_su-buv_fotothomaszaar_7676
bsk_su-buv_fotothomaszaar_7669

För mer information kontakta:

  • Uppdragsgivare:  
     Stockholms Universitet
  • Omfattning i kvm:  
     ca 5000 m2
  • Färdigställande år:  
     2019