Dalgränds pärla för äldre Björkbacken

Vårt mål var att skapa en trygg, levande och inspirerande bostadsmiljö för äldre i Tyresö.

  • Äldreboende

Bostäderna är ritade med särskild hänsyn till äldres speciella behov för tillgänglighet, orienterbarhet, mötesplatser, service och sociala miljöer. Björkbackens trygghetsboende och nya restaurang på Tyresö ligger intill Tyresö Centrum och byggs i anslutning till Björkbackens äldrecentrum. Trygghetsboende består av tre separata punkthus som är sammanbyggda i ett plan på gårdens nivå med gemensamma funktioner för de boende. Angöringen sker från Dalgränd och bottenvåningen har butiker mot gatan. Tillsammans med Björkbackens befintliga bebyggelse och den nya restaurangen skapas ett sammanhållet och stadsmässigt kvarter mot gatan och en inramad gård mot parken.

gard
_max2451_72
gata
max_021649_72
max_021701_72
max_021610_72

För mer information kontakta:

  • Uppdragsgivare 
     Tyresö Bostäder AB
  • Omfattning 
     11000 m²
  • Tidpunkt 
     2011