Nära land och stad Vega kv 11, Brf Slänten

Ett stenkast från den nya pendeltågsstationen i Vegastaden, Haninge har vi ritat ett nytt bostadshus åt SPG och Box bygg. Det blir 103 lägenheter i olika storlekar från effektiva ettor till generösa fyror med kungsbalkong.

  • Bostäder

BSK Arkitekter fick i uppdrag av SPG (Scandinavian Property Group) och Box Bygg att utforma tre kvarter – kv11, kv10 och kv9 – som ligger i direkt anslutning till pendeltågsstationen.
De olika kvarteren är utformade som tre syskon med egna, distinkta karaktärer, men med ett tydligt gemensamt DNA i detaljer och lösningar. ​Utformningen kopplar an till arkitekturhistorien samtidigt som den ger en unik karaktär i området och skapar ett stadslandskap längst med Vega Allé. Projektet blev år 2020 vinnare av Haninge arkitekturpris för sin unika gestaltning och värdeskapande arkitektur.

Läs mer om: Haninge arkitekturpris

vega-11_mg_6460-kvadratisk-l-copy

Byggnaden ligger på en långsträckt tomt längs huvudgatan med en befintlig skogsslänt på insidan. Den består av fyra trapphus sammanvävda till en helhet. Vi har arbetat med en traditionell stadskaraktär med entréer och markerade trapphus som ger rytm och karaktär åt den långsträckta fasaden mot gatan. Partiet i mitten av byggnaden med entrébalkonger och lägenheter med egna entrétrappor bidrar till variation i upplevelsen. Uppåt avslutas huset med ett taklandskap med branta lutningar och indragna balkonger.

 

vega-11_mg_6442-l-copy
vega-11_mg_6450-l-copy
vega-11_mg_6435-l-copy
vega-11_mg_6468-l-copy

Fasadmaterial är puts med inslag av tegel, trä, betong och ärggrön plåt. Ornamenterade smidesdetaljer vid trapphus och entrébalkonger utgör ett yttre skikt som accentuerar fasadens djup.

Lägenhetsinteriörerna har utformats med de sociala rummen och funktionerna i centrum för flödet. Vacker ljusföring, utblickar, genomblickar, rumsfiler och rundgång är generella kvaliteter som vi fokuserat på.

För mer information kontakta: