Ett kontor för de som fattar eld Briab

I takt med att brand- och riskkonsulterna Briabs verksamhet växte sig allt större ökade samtidigt behovet av nya, moderna kontorslokaler. De strävade efter en flexibel, kreativ och effektiv arbetsmiljö. BSK Arkitekter, som har stor erfarenhet av att utveckla koncept för kontor och väl utarbetad metod för aktivitetsbaserade arbetssätt, blev den naturliga samarbetspartnern.

 • Inredning
 • Kontor
briab6-2
briab18
briab5-2

Den här processen har varit revolutionerande för oss. Kontoret ska inte styra arbetssättet, utan vara en flexibel mötesplats för kunder och medarbetare som anpassas efter olika behov och projekt. Övergången till ett aktivitetsbaserat arbetssätt har höjt trivseln och stoltheten för kontoret, samtidigt som det gjort oss mer effektiva vilket stärker vår lönsamhet.


Fredrik Hiort, VD Briab.

Byggnaden vid kv. Fatburen på Södermalm i Stockholm blev Briabs nya hem. Där fanns rätt förutsättningar att skapa en miljö med en god balans mellan produktivitet och kreativitet.

Lokalen anpassades genom tysta zoner och utrymmen för möten, kreativitet och gemenskap. Här är man fri att använda den plats som passar bäst för det man för stunden skall arbeta med. Vid dedikerade fokusplatser är det lätt att skärma av sig och arbeta ostört, och hela företaget kan samlas i ett gemensamt utrymme. Några av de mest utmärkande delarna i konceptet är variationen av olika nivåer, öppna ytor och ljus. Färgskalan går i orangerött och blåtoner. Med det nya konceptet skapades helt nya förutsättningar för Briabs verksamhet.

briab8
briab10
intro1
briab15
briab16

För mer information kontakta:

 • Uppdragsgivare 
   Briab
 • Omfattning 
   811 m²
 • Tidpunkt 
   2014