Pendeltågsstation på mälarbanan Bro Station

I samband med förlängning av pendeltågssträckan från Kungsängen till Bålsta, uppfördes en ny station i Upplands-Bro. Utformningen följde de riktlinjer som legat till grund för omfattande nybyggnader av stationer som följde den stora spårutbyggnaden i Stockholmsregionen mellan åren 1985 och 1995. Med enkla och överskådliga passager till stationen, ljusa och rymliga väntytor i såväl stationsbyggnad som på plattform, har vi skapat en trivsam och sober trafikantmiljö.

  • Infrastruktur

För mer information kontakta:

  • Uppdragsgivare 
     Banverket
  • Omfattning 
     - m²
  • Tidpunkt 
     2001