Aktivitetsbaserat kontor för arkitekter BSK A:s Huvudkontor

En plats för lust, dynamik och verkstad! BSK Arkitekters kontor är aktivitetsbaserat och har utmanat oss att ifrågasätta och utveckla vårt eget sätt att arbeta. Det aktivitetsbaserade arbetssättet möjliggör också en framtida expansion. Lokalen stödjer allt från djupt fokus till kreativ verkstad och en målsättning var att synliggöra våra uppdrag och möjliggöra involvering. För att åstadkomma detta uppfann vi ett upphängningssystem i metall, ett grid, som löper som en röd tråd genom lokalens alla delar och som antar olika skepnad beroende på aktivitet och behov.

  • Inredning
  • Kontor
20170213_dsc_3148
bsk_265
1_bsk_094-2

BSK:s huvudkontor ligger vid Medborgarplatsen i Stockholm. Hösten 2016 byggdes lokalen ut och kontorets egna inredningsarkitekter fick i uppdrag att designa en arbetsmiljö  som synliggör  arbetet och stödjer ett aktivitetsbaserat arbetssätt, från djupt fokus till kreativ verkstad.

Kontoret är indelat i tre differentierade zoner som förstärks av kulörer. En aktiv, en semiaktiv samt en tyst zon. I den aktiva zonen, loungen, finns huvudentré, kök samt ett koncentrat av alla de funktioner lokalen erbjuder. I de semiaktiva zonerna finns gruppvis placerade arbetsplatser med skärmar tätt kombinerat med mötesplatser, läsplatser, mötesrum och projektbord. I den tysta zonen finns enskilda ljuddämpade arbetsplatser vid arbetsbord, i soffor samt i arbetsfåtöljer.

i-modell-skiss-abamoblering20160308_2-a31-1-01
bsk_209
bsk_354
6_bsk_113

– Vi vet att platsen, ljuset och ljudet är helt centralt för känslan av arkitekturen, att den ger oss möjligheten att prestera och trivas. Belysning är ett oerhört verkningsfullt verktyg för att understryka möblers karaktär och funktion i en inredning. I aktivitetsbaserade arbetsmiljöer, som den vi har skapat här på BSK, görs de olika zonernas skilda funktioner tydliga och självinstruerande.

 


Sarah Suneson Meiling, ansvarig inredningsarkitekt, BSK Arkitekter
3_bsk_294
9_bsk_278
10_bsk_306
2_bsk_132

Kulör har fått förstärka rum, zoner och stämningar. Många armaturer arbetar med samma syfte och många av dem berättar också en historia. Inredningen fokuserar på, och ger stor plats för, materialet och det arbete som aldrig kan bli digitalt i arkitektens arbete. Genom upphängningssystem, projektvagnar och projektbord är det enkelt att byta arbetsplats samtidigt som vi lyckats förstärka och behålla arkitektarbetets särart och viktiga verktyg för processen.

bsk_347
bsk_226

Uppdraget omfattade projektering av ombyggnad samt inredningsprojektering för fast och lös inredning av bla lounge, mötesrum, pentry och de olika zonerna. Utformningen triggar till kreativitet och nytänkande där det till synes spontana, ofärdiga och inte helt perfekta inspirerar!

  • Uppdragsgivare  
     BSK Arkitekter
  • Tidpunkt 
     2016