Eneby omvandlas! Eneby Torg

Eneby Torg omvandlas från en småskalig sliten centrumbebyggelsen från 70-talet till ett levande nutida centrum innehållande bostäder, service, butiker och torghandel.

 • Bostäder
 • Stadsutveckling

Det kringbyggda torget utgör hjärtat i området. Omgivet av Enebybergskyrkan, den nya vårdcentralen (längs Enebybergsvägen), butiker, café och restauranger i bottenvåningarna, skapas förutsättningar för torghandel och sociala aktiviteter. Sittplatser i solen och en skulptur med vattenspel placeras på torgets södra del. Ovanför entrévåningarnas butiksplan uppförs två bostadskvarter som kringbyggda upphöjda gröna gårdar. Antal våningar är i huvudsak 3-5, och området accentueras av ett punkthus i åtta plan. Samtliga hus har indragna takvåningar, vilket lämnar plats åt generösa terrasser.

max_022439_72
max_022314_72
max_022338_72
max_022592_72
max_022464_72
max_022481_72
max_022562_72

För mer information kontakta:

 • Uppdragsgivare 
   Arcona
 • Tidpunkt 
   2012
 • Omfattning 
   Ca 15 000 m²