Testlab Energimyndigheten

Testlab är en del av Energimyndigheten där de tester görs, som vi alla känner igen från när vi köper t ex. kyl o frys eller lampor. Testlab flyttade från Stockholm till huvudkontoret i Eskilstuna där man har sina lokaler i ett gammalt metallgjuteri med mycket karaktär kvar från den gamla industribyggnaden. I samband med flytten ville man även utveckla sin verksamhet med en utställningsyta och en del som man kallar Smarta hemmet.

  • Inredning

Testlab utför sina tester i labben för belysning, vatten och elektronik och fokuserar på energianvändning, funktion och hållbarhet. Testerna ska efterlikna verkligheten och utförs i labbmiljö enligt internationella metoder. Allt för att verka för hållbar användning av energi.

Utställningsytan planerades så man kan ta emot sina gäster i en modern lekfull miljö inför en visning av testlabbet. Där kan man utbilda och visa upp tekniska apparater både digitalt och fysiskt. Kombinerat med en föreläsningsyta, läsplatser, mötesrum och projektbord för medarbetare, allt flexibelt uppbyggt utifrån konceptet “Energi är rörelse”.

energimyndig_01_beskuren
studs
energimyndig_11_2_ny
energimyndig_11_beskuren
energimyndig_11_2-_ny2-3
energimyndig_06_beskuren_2-2
energimyndig_19_beskuren-3

Det gamla gjuteriets konstruktion och material fick framträda i kombination med den moderna utrustningen som labbverksamheten använder i sina tester. Vi ville på så sätt förtydliga tanken om hållbarhet och långsiktighet. Ett nytt golv som klarar de höga kraven från labbets verksamhet men som också följer upp konceptet med den studsade energikurvan lades in i hela labbytan.

Vi öppnade upp en igensatt öppning i den gamla fasaden för att skapa en visuell kontakt mellan utställningsytan och labbets tester av belysning. De möbler som behövdes i utställningsytan och i Smarta hemmet återbrukades från redan befintlig inredning i hos Energimyndigheten som passade in i konceptet.

Energimyndighetens lokaler i det gamla metallgjuteriet är mycket speciella och inspirerande. Vårt samarbete har grundats i förtroende, kreativitet och mod


Maja Abrahamson, Inredningsarkitekt BSK Arkitekter
energimyndig_22_beskuren-2
energimyndig_35_beskuren
energimyndig_32_beskuren-3
  • Uppdragsgivare  
     Energimyndigheten
  • Omfattning i kvm 
     500
  • Färdigställande år 
     2022