Idyllen i Örby Fickuret

Radhusprojektet vars mål var att arbeta med att kunna möta dagens familjers varierande behov och sammansättningar. Radhuslängorna är placerade så att man skapar en gemensam central gård som är körbar men bilfri och rymmer barnens lek samt möten mellan grannar. Vi ville skapa en trygg och barnvänlig oas som också är kravlös och avkopplande för de vuxna. Självklart är radhusen klimatsmarta!

 

 

  • Bostäder
fickuret-14-2
fickuret-08-2
fickuret-05-3
fickuret-02-2

Bebyggelsen består av 17 radhus där två olika typer samlas kring en gemensam gård.  Gården är  körbar men bilfri och rymmer barnens lek samt möten mellan grannar. Branta tak med  takfönster och burspråk  med stora fönster vid matplatsen ger området en  personlig och öppen karaktär. Alla entréer vetter mot gården och markeras i fasaderna med varma oranga kulörer. Skärmtak med belysning  ger skydd och är inbjudande vid entréerna. Fasaderna är  i övrigt  slätpustade i en ljusgrå kulör och taken klädda med slät plåt i mörkgrå kulör. Förrådsbyggnader är placerade mot radhusen mellan  tomterna för att skapa skydd för insyn och en privat del av trädgården. Treplansradhusen har även en solig, möblerbar terrass på plan 2  mot trädgården.

fickuret-illustrationsplan-compressor

Invändigt är radhusen ljusa och rymliga. Stora fönster ger ljusa rum och bra samband mellan inne och ute. Starka rumsliga kvalitéer har också skapats genom att öppna upp mellan våningsplanen. Det ger dubbel takhöjd vid entrén och skapar goda inre samband mellan våningarna och funktionerna.

fickuret-13-2
fickuret-11-2
fickuret-10-2

För mer information kontakta:

  • Uppdragsgivare 
     Arcona Lean Living
  • Omfattning 
     2400 m²
  • Tidpunkt 
     2011