Stadsutveckling i Uppsala Ulleråker

ALM Equity, Aros Bostad, BSK arkitekter, Kjellander Sjöberg arkitektkontor och Nivå landskapsarkitekter utgör ett engagerat och innovativt team som tillsammans har ett stort intresse för utvecklingen av den spännande och levande stadsdelen Ulleråker. Vårt förslag för ny bebyggelse utgår från en bärande idé kring det hållbara goda stadslivet med arkitektur, landskap och stadsbyggnad som genererar livskvalitet och positiva upplevelser. Vi har i förslaget fokuserat både på livsstil, brukarskedet samt byggskedet för att skapa en sammantaget optimerad lösning – som är flexibel, långsiktig och robust.

 

  • Stadsutveckling
tornet
sydfasad_final

I fonden på kollektivstråket reser sig kvarterets högsta hus, en skulptural volym som annonserar den nya stadsdelen Ulleråker. Den har ett sprött yttre lager av raster och en inre stomme av i vit betong.

Längs den anrika vägen med Domkyrkan i fonden sträcker sig kvarterets västra fasad. Huskroppen bryts upp av nivåskillnader, de sex små trapphusen skapar en fin rytm i den lugna och sammanhållna fasaden. Balkonger är integrerade i fasaden. I den förhöjda sockelvåningen blandas de genomgående bostadsentréerna med lokaler och gemenssamhetsresurser. Byggnaden varierar från 6-9 våningar enligt detaljplanens intentioner. De översta två planen är indragna och uppbrutna vilket skapar ett lätt intryck. Här finns kvarterets etagelägenheter med terrasser i soligt läge.

Naturliga material i väl balanserade nyanser möter den historiska vägen på ett respektfullt sätt. Den bevarade naturmarken med de ståtliga tallarna i kvarterets mitt synliggörs från de kringliggande gatorna och blir kvarteret Futuras signum.

cykelentre3-2
pprojektalmulleraker2-projektering204-ritningar204a-revi-2

Det ska vara enkelt att ta hand om sina resurser, det ska vara enkelt att samåka, det ska vara enkelt att använda cykeln, det ska vara enkelt att dela med sig, det ska vara enkelt att leva i Futura.

Cykeln är central i Futura. I alla entréer finns trygga och säkra cykelplatser, ergonomiska och  lättillgängliga med access från både gata och gård. Cykelpoolplatser, platser för lådcykel, laddstolpar för elcykel och cykelpump finns i alla bostadsentréer.

Varje lägenhet har en speciell plats avsedd för mellanlagring av avfall. Ett skåp är skräddarsytt för att funktionellt och yteffektivt mellanlagra och sortera avfall i den egna lägenheten. Skåpet är placerat i närheten av köket, i hallen, på väg ut, så det både är enkelt att sortera undan sitt avfall direkt där det uppstår, och är enkelt att ta med sig återvinningen när man är på väg ut. Ett slutet skåp för ett städat yttre. Vippluckor för funktionaliteten. Fack/hyllor inuti för de olika fraktionerna, t ex kartong, tidningar, plast, glas, metall, glödlampor, batterier.

daghammarskjoldsvag-2
garden-2
pprojektalmulleraker2-projektering204-ritningar204a-revi

För mer information kontakta: