Prisad kombination av samverkan och arkitektur Helix

Den nya rättspsykiatriska anläggningen Helix har utsetts till ”Årets Bygge”. Totalt nominerades 20 byggnader över hela Sverige. I stenhård konkurrens med bland annat Friends Arena, Clarion Hotell Arlanda, Artipelag och Klaraporten valdes Helix som det bästa byggsektorn presterat under 2012.

  • Vård
max_016658_72
A
A - Foto av Max Plunger
max_016641_72
max_016567_72

Ett spännande projekt som kombinerar höga säkerhetskrav med behov av en ljus och modern arbets- och vårdmiljö.  Ett mål med projektet var att hålla höga säkerhetskrav samtidigt som anläggningen skulle varalätt att röra sig i under arbetsdagen. Detta åstadkoms bland annat genom väl separerade flöden i byggnaden, överblickbarhet och en tydlig logistik. Ett annat mål är att skapa en bra vårdmiljö genom att tillvarata platsens kvaliteter i en fantastisk hällmarkstallskog och kombinera med dagsaktuell vårdforskning (EBD) om miljöns påverkan på tillfrisknande och lugn för patienter.  Ett tredje mål för anläggningen är att sammanföra personalgrupper som idag arbetar långt ifrån varandra. För att öka kontakten och kunskapsutbytet mellan personer i hela vårdkedjan skapas ett aktivt personaltorg, ett av anläggningens viktigaste rum.

max_017012_72

För ett komplicerat och omfattande byggprojekt med rigorösa krav på säkerhetssystem både i utförandefasen och under byggnadens drift tilldelas Helix tidningen Byggindustrins utmärkelse Årets Bygge 2013. Projektet har satt samverkan mellan samtliga medverkande parter i centrum redan från början.


Jurymotiveringen för årets bygge 2013
max_017038_72
max_016983_72
max_016864_72
max_016689_72
max_017090_72
max_016677_72

För mer information kontakta:

  • Uppdragsgivare 
     Locum
  • Omfattning 
     17 000 m2
  • Tidpunkt 
     Inflytt 2012