Specialiserad akutsjukvård Helsingborgs lasarett

Region Skåne väljer BSK Arkitekter + FOJAB arkitekter för nästa steg i utvecklingen av Helsingborgs nya sjukhusområde. Projektet omfattar planering och projektering för ombyggnad av lokaler för operation och bilddiagnostik samt en service- och logistikcentral. Med start 2014 och dryga 10 år framåt sker en total ombyggnad till ett beräknat värde av 4,5 miljarder.

  • Vård

Vi är stolta och glada över att få fortsatt förtroende att utveckla Helsingborgs Lasarett för att möta framtidens behov. Projektet ställer höga krav på vår förmåga att avläsa och passa in arkitekturen i byggnadernas tekniska infrastruktur. Det är mycket vi måste ta hänsyn till, inte minst den verksamhet som fortfarande pågår parallellt med ombyggnationen

 


Måns Adamson, affärsansvarig på BSK Arkitekter.

För mer information kontakta:

  • Uppdragsgivare 
     Region Skåne
  • Omfattning 
     12 000 m²
  • Tidpunkt 
     Pågående