Ett hus att använda på 64 olika sätt Hinseberg

Kvinnoanstalten Hinseberg skulle byggas om till en modern och säker vårdmiljö enligt visionen för den fjärde generationens kriminalvårdsanläggning. Fokus låg på säkerhet för både personal och interner. Byggnaden var tvungen att vara flexibel då antalet interner varierar från vecka till vecka. Avdelningsstorlekarna behövde kunna ändras efter behov. Det kan vara förödande för verksamheten om interner tillhör olika gäng eller konflikter uppstår, därför behövs möjligheten att snabbt kunna flytta dem. Samtidigt är det nödvändigt att försöka skapa en så normal vardag som möjligt. Anstalten bestod tidigare av sju separata hus som var i bruk under hela byggprocessen. Därför var utmaningen också rent fysisk då det nya huset behövde byggas på en yta mitt bland de befintliga husen.

 • Rättsväsende
 • Vård

Förslaget från BSK Arkitekter byggde på tre grundidéer.

 • Smarta länkar som ger hög flexibilitet,
 • Personaleffektivitet och säkerhet genom närhet
 • En normal vardag i rum för gemenskap.

Huset byggdes med smarta länkar som kan öppnas och stängas vilket gör huset flexibelt. Alla avdelningar kan på några minuter enkelt ändra antalet tillhörande sovrum. Byggnaden kan disponeras på totalt 64 olika sätt för att anpassas efter vårdbehovet eller av säkerhetsskäl om konflikter uppstår.

Genom att avdelningsstorlekarna är så flexibla är risken att rum står tomma mindre, vilket har stor påverkan på anläggningens ekonomi. Personalutrymmena har placerats i länkar mellan avdelningarna med direkt utgång till trapphusen. På så vis är personalen alltid nära de intagna och kan dessutom förflytta sig snabbt mellan avdelningarna.

Det nya huset ligger strategiskt centralt invid den vackra parken som fanns på tomten. Grundtanken är att de intagna i så stor utsträckning som möjligt ska kunna leva som vanligt och ha en normal vardag. De gemensamma rummen med både stora och små sittplatser ger möjlighet till aktiviteter och möten mellan de intagna, men även enskilda sysslor. Det finns också ett stort kök där de intagna kan laga sin egen mat. Med radhusliknande uteplatser ges också tillgång till frisk luft och närhet till naturen.

 

Resultat

Genom att bygga nytt och rationellt kunde Hinseberg räkna hem utgifterna genom slopat renoveringsbehov, fler vårdplatser och effektivare arbete i en byggnad istället för sju. Kvinnoanstalten Hinseberg är en visionär vårdbyggnad där säkerhet och arbetsmiljö kombineras på ett nytt sätt. Lösningarna med länkar gör att personalen kan vara effektivare och vården blir dessutom bättre för de intagna. Både personal och interner har visat sig vara oerhört nöjda med den nya byggnaden.

 

Kuriosa

I sin självbiografi ”ögonblick som förändrar livet” beskriver Annika Östberg om hur hon upplever vårdmiljön på Hinseberg vid återkomsten till Sverige. Hon skriver om hur vårdmiljön bidrar till synen på människovärdet och i boken berättar hon om naturmaterial, en egen dusch, fönster och utblickar.

hinseberg_006_bearbetad-2
hinseberg_front-2

För mer information kontakta:

 • Uppdragsgivare: 
   Fastighetsägare Specialfastigheter, hyresgäst Kriminalvården
 • Omfattning: 
   4 300 m²
 • Tidpunkt: 
   2004