Sveriges coolaste sopsug Hjorthagen

Ett något originellt projekt – att placera en sopsugsanläggning djupt in i ett bergrum. Uppdraget från Stockholms Stad var att utnyttja bergrummet och komplettera bebyggelsen i Norra Djurgårdsstaden med en viktig funktion: en modern, osynlig och rationell sopsugsanläggning.

  • Infrastruktur

Som en del av stadsutvecklingsarbetet som just nu pågår i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Hjorthagen, behövde man se över infrastrukturen för sophanteringen i Stadsdelen. Hur kan vi på ett smart och effektivt sätt använda de ytor som finns tillgängliga optimalt? Jo, genom att ”gömma” hela hanteringen av sopor i det befintliga bergrummet.

För mer information kontakta: