Trygg läsning i Högdalen Högdalens bibliotek

Vi blev inbjudna att göra en omvandling av Högdalens bibliotek, ett bibliotek som sen en tid lidit av stök och oroligheter och var i behov av nya grepp och en trygghetsskapande möblering. Projektets grund blev ”Överblickbarhet och säkerhet”, genom att skapa stora effekter med få medel samt bevara befintlig möblering så långt som möjligt och behålla rumsligheterna intakta.

  • Inredning

Första draget blev att flytta fokus till bibliotekets andra entré, belägen vid byggnadens yttersta gräns, för att förstärka ett önskat beteende redan i gatunivå. Här fick den lokala tatueringsstudion Salong Betong ta sig an entrérummet och skapa ett unikt konstverk på väggarna, en fantastisk muralmålning av Högdalens skyline med inspiration från Alice i underlandet.

Invändigt skapades en ny entrédörr i ett strategiskt läge vilket gav en ökad överblickbarhet för både personal och besökare. Detta gav personalen möjlighet att välkomna alla gäster samt stärka känslan av att alla blir sedda, både för ökad trivsel och minskad risk för oönskat beteende.

Genom att möblera med bokhyllor av olika höjd skapades avskärmningar och rumsligheter på ett smidigt sätt utan att störa siktlinjerna för personalen när de jobbar vid bibliotekets fasta infopunkter så som utlåningsdisken. Principen var höga bokhyllor längs väggar, mellanhöga som man kan se över ute i rummet och låga för att rama in barnavdelningen som fick en ny central plats i biblioteket.

hogdalens-bibliotek-hogdalen-bibliotek-inredning-inredning
hogdalens-bibliotek-hogdalen-bibliotek-inredning-inredning-6
hogdalens-bibliotek-hogdalen-bibliotek-inredning-inredning-4
hogdalens-bibliotek-hogdalen-bibliotek-inredning-inredning-3

Färgsättningen är harmonisk och sammanhållen och textila avskärmningar skapar ytterligare trivsel och tydlighet mellan exempelvis barn-, ungdom- och vuxenavdelningen. Alla väggar målades i samma färg och alla bokhyllor i en snarlik kulör som väggar medan boktråg samt låga bokhyllor på barnavdelningen målades i en starkare kulör men i samma färgfamilj.

Idag upplever personalen att det blivit lugnare, känns ljusare och att trivseln ökat. Besökare tycker att det är fint och att man känner sig mer välkommen till biblioteket!

I nära samarbete med en engagerad bibliotekspersonal och projektledning fick vi Högdalens bibliotek att bli både tryggare och vackrare.


Monica Stone, inredningsarkitekt på BSK Arkitekter
hogdalens-bibliotek-hogdalen-bibliotek-inredning-inredning-7
hogdalens-bibliotek-hogdalen-bibliotek-inredning-inredning-10
hogdalens-bibliotek-hogdalen-bibliotek-inredning-inredning-8
hogdalens-bibliotek-hogdalen-bibliotek-inredning-inredning-9

För mer information kontakta:

  • Uppdragsgivare:  
     Stockholms stad
  • Omfattning i kvm:  
     ca 850 kvm
  • Färdigställande år:  
     2020