Som ninjor - vassa, smala och lite hemliga! Kahn Pedersen

BSK arkitekter fick förtroendet att utforma advokatfirman Kahn Pedersens nya kontor i centrala Stockholm, beläget högst upp i första Hötorgsskrapan. Advokatfirman har idag ca 20 anställda och teamet karakteriseras av specialistkompetens, dynamik, engagemang och hög integritet.

 • Inredning
 • Kontor

Kahn Pedersen valde BSK som inredningsarkitekter för sitt nya kontor tack vare vår förmåga och erfarenhet av att skapa personliga, atmosfärsrika och specialanpassade lokaler enligt varje klients unika behov och önskemål. Kärnan i uppdraget var att lokalens utformning skulle förbättra och utveckla både arbetsätt och det solida varumärket.

Utgångsläget blev att skapa två olika zoner med egna karaktärer, samtidigt som känslan av varumärket tydligt löper som en röd tråd genom helheten. Firmans klienter tas emot i den eleganta, externa delen med en gediget utformad miljö och en slående utsikt. Här möts man av ett välkomnande lugn där man direkt känner att man kommit rätt, till en trygg borg.

190927-bsk_0208-copy
190927-bsk_0291-copy
190927-bsk_0191_del
190927-bsk_0226

Det team från BSK som vi valde att arbeta med var fantastiskt skickliga på att lyssna in vår affärsmodell och företagskultur och omsätta den i en design som nu genomsyrar alla delar av våra nya lokaler och som till och med överträffar våra högt ställda förväntningar


Kristian Pedersen, Partner Kahn Pedersen advokatbyrå

Kontorets andra, men minst lika viktiga, del är den interna zonen. Kärnkonceptet här var att skapa en arbetsplats som känns lika trivsam som ett andra hem, här ska medarbetarna kunna verka enligt de bästa förutsättningarna, med stor trivsel och hög känsla av samhörighet. Stor fokus har även lagts på det interna lunchrummet, det rum som avslappnat skapar gemenskap, dynamik och samtal kollegorna sinsemellan.

190927-bsk_0160-copy
material-1-copy-mod
190927-bsk_0303-copy

Ett projekt där samarbetet med kunden flutit obehindrat i och med en tydlig och snabb beslutsprocess!


Maja Abrahamson, inredningsarkitekt BSK Arkitekter

Tillsammans, med hjälp av workshops, definierade vi problemställningar, enades om önskade funktioner, ett visuellt resultat och lade grunden för vidare arbete. Projektets nyckelord blev “Elegans och Solid” i det externa och “Omsorg och Trivsamt” i det interna, vilket speglas i allt från material till atmosfär.

190927-bsk_0248-copy
material-4-mod
190927-bsk_0166-copy-2
 • Uppdragsgivare: 
   Kahn Pedersen
 • Omfattning i kvm: 
   507 m²
 • Färdigställande år: 
   2019