Från lampfabrik till skolexempel Kulturama

En gammal glödlampsfabrik som använts som visningshall för Mitsubishi blev ledig och Medborgarskolan såg potential att göra om den till skollokaler för mellan- och högstadiet. BSK Arkitekter fick uppdraget att med en begränsad budget skapa en kreativ och inspirerande skolmiljö. Som kulturskola behövdes också en plats att spela upp föreställningar och hålla utställningar. Utmaningen låg i att med enkla material ändå skapa lokaler med stark egen identitet.

 

  • Utbildning
08081601-compressor
08081602-compressor
08081603-compressor

Trapphuset blev centralt i ombyggnationen. Funktionellt skapar den smidiga flöden mellan klassrummen och rent visuellt blev den tilltalande med klara färger och veckade räcken.

Just färgen blev ett sätt att enkelt och billigt ge karaktär till byggnaden. Skolans olika delar fick färgmarkörer vilket gav dem en egen identitet. Att arbeta med starka heltäckande färger gör det också lätt att förnya lokalerna genom att bara byta färg. Industrikänslan behölls genom att installationer fick hållas synliga och materialen som användes var råa och oömma.

 

 

Den gamla tvätthallen med ett stort glasparti byggdes om till aula för skolans uppvisningar. I taket byggdes ett nättak (Stockholms andra), där scenpersonalen kan sköta ljusinstallationer utan att störa pågående verksamhet på golvet nedanför. Aulan fungerar även som ett multifunktionsrum då scen och läktare kan flyttas så att rummet istället kan användas som gymnastiksal.

Kulturama fick en skola med stark egen identitet. Tack vara enkla material och arbetet med färg skapades en kreativ skola till låg kostnad.

 

08081607-compressor
08081612-compressor
08081613-compressor

För mer information kontakta:

  • Uppdragsgivare 
     Kulturama/Medborgarskolan
  • Omfattning 
     3000 m²
  • Tidpunkt 
     2008