Kulturdriven stadsutveckling i Sundbyberg Chokladfabriken

I kvarteret där Marabous chokladfabrik tidigare låg har BSK Arkitekter tagit fram ett förslag för en till- och nybyggnad. Marabouparken med skulpturer och konsthall får en ny entré och en tydligare identitet som stadspark i Sundbyberg.

 • Återbruk
 • Kontor
 • Stadsutveckling

Vi ser en fantastisk potential i den gamla Maraboufabrikens område. Med det här förslaget vill vi utveckla området som en helhet med utgångspunkt i, och med respekt för, den historiska miljön.


Catarina Sjömark, affärsutvecklare på Atrium Ljungberg
20200930_atrium_ljungberg_chokladfabriken_terrace_web-copy
20201001-atrium_ljungberg_chokladfabriken_aerial-copy

Vid Löfströms allé byggs Parkhuset, en ny kontorsfastighet med konst i bottenvåningen. Byggnaden blir ett nytt riktmärke i Sundbyberg med arkitektur som hämtar inspiration från det klassiska Maraboutornet från 1930.
Innanför Parkhuset och den nya entrén till parken förvandlas chokladfabrikens gamla personalmatsal till en publik restaurang av hög klass. Matsalen är en fantastisk lokal i kvarteret som bland annat rymmer en väggmålning från 1939 av konstnären Hilding Linnqvist samt en kopia av Parthenonfrisen från British Museum.
Restaurangen blir en destination och skapar nya flöden till parken och kvarteret. Den populära Marabouparken blir mer tillgänglig och får en ökad betydelse som grön oas i Sundbyberg.

Bredvid matsalen uppförs en ny byggnad med ett modernt kök till restaurangen. Ett växthus på taket förser restaurangen med närodlade grönsaker. Den gamla verkstadsbyggnaden vid Bällstaån har en outnyttjad byggrätt vilken kan användas genom en påbyggnad med stomme i massivträ.
På uppdrag av Atrium Ljungberg har BSK Arkitekter tagit fram förslaget som omfattar omkring 11 000 kvadratmeter. Det var här i kvarteret Eken 14 i Sundbyberg som Marabou startade tillverkningen av choklad 1916 och här låg företagets huvudkontor fram till 1990-talet. Förslaget är därför utformat med stor respekt för den historiska miljön vid Bällstaån.

enscape
enscape_studiohuset-copy
oversiktsplan-3
20201001_atrium_ljungberg_chokladfabriken_street_text-2

Vi öppnar upp parken med en ny entré och skapar en stark byggnad som ett bidrag till stadsbilden.


Svante Bergman, arkitekt på BSK Arkitekter

För mer information kontakta:

 • Uppdragsgivare:  
   Atrium Ljungberg
 • Kontaktperson: 
   Svante Bergman, uppdragsansvarig arkitekt
 • Färdigstållandeår: 
   Pågående