Centrum får nytt liv Kv Fyrmästaren

En mycket nedgången och outnyttjad yta blev nya attraktiva bostäder i centrala Larsberg. Den kringliggande miljön togs tillvara på ett uppskattat sätt och centrumet fick nytt liv.

  • Bostäder

Området kring Larsbergs torg på Lidingö hade potential att förtätas med fler bostäder. BSK Arkitekter fick uppdraget att ta fram förslag på lämpliga lägen att bebygga samt att projektera för nybyggnationen. Ett gammalt parkeringshus i centrum valdes som projekt för 130 nya lägenheter. BSK Arkitekter valde att bygga bostäder både runt parkeringshuset och på taket byggdes två radhuslängor. Mellan radhusen bildades en gård för lek och rekreation. Förutom nybyggnationen tog BSK Arkitekter fram en visionsplan för hela Larsberg.

fyrmastaren2
fyrmastaren1
fyrmastaren8
fyrmastarenintro

För mer information kontakta:

  • Uppdragsgivare 
     John Mattson Fastighets AB
  • Tidpunkt 
     2012
  • Omfattning 
     10 000 m²