Hotell med industriellt yttre Kv. Godsvagnen 9

Vi fick uppdraget av Norra Djurgårdstadens Fastigheter att omvandla kv. Godsvagnen 9 i Södra Hammarbyhamnen från bussgarage till ett nytt long-stay hotell. Tomten ligger inbäddad mellan industri- och kontorsfastigheter och gränsar till Hammarby Sjöstads nybyggda bostadskvarter i norr.

  • Kommersiellt
a-01-1-001_sitplan3-01

Området karaktäriseras av en strikt industrikaraktär med byggnader från 1940-talet, bland annat Fryshuset och Kulturama som närmsta grannar. Valet att gestalta den nya byggnaden lika strikt som omkringliggande byggnader rimmar väl med hotellets program där repetitiva rum gav en viss fönsterindelning. Fasadmaterialen som använts är ljus puts, korrugerad plåt och tegel som alla återfinns i närmiljön. Den korrugerade plåten tillsammans med gröna partier bidrar till en industriell, stram form som känns redig och smälter väl in i området utan att bli tråkig.

bsk_bizapthotellsjostaden_20200306_fotothomaszaar_1938-copy
bsk_bizapthotellsjostaden_20200306_fotothomaszaar_2269-2-copy-2
bsk_bizapthotellsjostaden_20200306_fotothomaszaar_0094-copy
bsk_bizapthotellsjostaden_20200306_fotothomaszaar_0067

Mot Heliosgången ligger huvudentrén med reception och konferensrum. I anslutning har man förlagt hotellets restaurang och frukostbuffé. En uteservering tar plats längs allén och bidrar till gatulivet. Byggnaden fördelar sig på 9 våningar och har ett hundratal hotellrum. Byggnaden trappas på norra sidan och ett dubbelt gavelmotiv mot norr på plan 6 och 7 hör till hotellets rum i étage. Indrag på plan nio har gjorts för att kunna erbjuda hotellets gäster privata terrasser med fin utsikt över Stockholm.

bsk_bizapthotellsjostaden_20200306_fotothomaszaar_2047-2-copy
bsk_bizapthotellsjostaden_20200306_fotothomaszaar_2084-copy
bsk_bizapthotellsjostaden_20200306_fotothomaszaar_2064-2-copy

Fönsterbanden i korrugerad plåt, partier i ljust grönt och glas som speglar himlen är min favoritdetalj på byggnaden. Den smälter in i det strama utan att bli tråkig


Martin Nilsland, Arkitekt på BSK Arkitekter
bsk_bizapthotellsjostaden_20200306_fotothomaszaar_2286-copy
bsk_bizapthotellsjostaden_20200306_fotothomaszaar_2019-copy
bsk_bizapthotellsjostaden_20200306_fotothomaszaar_2287-copy

För mer information kontakta:

  • Uppdragsgivare: 
     Norra Djurgårdstadens Fastigheter
  • Omfattning i kvm:  
     ca 9 500 m²
  • Färdigställande år: 
     2016