Destination Norra Station Kv. Härden

Utifrån en attraktiv grundmiljö adderar vi nu värme, energi, kreativitet och rörelse. Med spännande alternativ för mat och dryck, överraskande kulturinslag, och inbjudande stämning skapar vi en fantastisk destination för alla typer av människor och möten.

  • Kontor
harden5

Kvarteret Härden – Nya Hagastadens framtida mötesplats och destination. Ett kvarter med mycket karaktär och unika kvalitéer, som fram tills idag legat längs med en bangård och trafikled, inkorporeras nu i en ny kontext. I samband med stadens stora förändringar när Stockholm och Solna växer samman bildades ett utmärkt tillfälle att uppgradera kvarteret till en destination. Kvarteret bildas av tre fastigheter, alla av olika karaktär och från olika tidsepoker på 1900-talet. De tre byggnaderna knyts samman med både den gemensamma innergården kallad Härdgången samt Vinterträdgården – den inglasade sociala ytan mellan kontorsbyggnaderna som sträcker sig över flera plan.

Kvarterets placering och utformning skapar de perfekta förutsättningarna för ett publikt och aktivt gatuplan, ett nytt kommersiellt nav för både kontorshyresgäster och stadens invånare. Med lokaler som vänder sig ut mot gatan, fasta delar som öppnas upp och verksamheter som attraherar fotgängare skapas ett nytt liv i kvarteret och för dess omgivning. Ledorden i projektet har varit att ta tillvara på kvarterets befintliga kvaliteter och samtidigt utveckla de delar som behöver lyftas för att möta morgondagens önskemål om attraktiva stadsmiljöer och arbetsplatser. Hållbarhet är i fokus och projektet certifieras enligt BREEAM In-Use, nivå Very Good.

harden_1
harden3

Projektets kärna är att ta tillvara på och förädla befintliga byggnader, förstärka kvalitéer och addera ett nytt lager av samverkan med det nya gatulivet i Hagastaden.


Caroline Nyberg, uppdragsansvarig på BSK Arkitekter

Med genomgående kontorsvåningar, bra ljusinsläpp, och stora öppna ytor kan de förnyade kontorslokalerna enkelt anpassas till både nutidens och framtidens olika behov och arbetssätt. Delbara mittkärnor med våtgrupper och koppling till huvudtrapphus möjliggör för en flexibel multi-tenant lösning. Här kan det skapas moderna miljöer anpassade till ett aktivitetsbaserat arbetssätt med möten i fokus, likväl som ett mer klassiskt kontorslandskap med gemensamma funktioner och mötesrum i husets kärna.

I projektet har det även skapats förutsättningar för gröna rum och ytor. Hyresgästerna har tillgång till stora, generösa terrasser med hög potential att aktiveras och fungera som komplement till kontorsytorna. Som tillägg till de lägre planens terrasser, ingår även den exklusiva takvåningen som förberetts för att kunna användas som en aktiv och mervärdesskapande resurs, en ovärderlig yta för till exempelvis VIP-verksamhet, matsal, konferens, eller gemensam samlingsyta.

harden_2
harden_5
harden_3
  • Uppdragsgivare:  
     Humlegården
  • Omfattning i kvm: 
     ca 30 000 m²
  • Färdigställande år:  
     Inflyttat 2021