Ny karaktär för Hornsberg 10! Kv. Hornsberg 10

Inom fastigheten Hornsberg 10 finns denna 80-tals tegelbyggnad med tidstypiska kulörer och detaljer. BSK har fått i uppgift att ta sig an byggnaden både interiört och exteriört för att ge den ett ordentligt lyft samt göra den redo för nya kontorshyresgäster.

 • Återbruk
 • Kontor
_76a2803
sitplan
stallfasden_2
Fasadritning av stallbyggnad från 1891

Fasaden behöver ges ett modernare uttryck! Vi har sett över vad av det befintliga som går fint att behålla och var insatser behövs och gör störst inverkan. Vad ska visas upp och vart läggs fokus för att lyckas med att höja statusen på en befintlig kontorsbyggnad i ett av stadens  utvecklingsområden.

Projektet är ett fint exempel på att bidra till ett hållbart byggande också kan vara valet att utveckla en befintlig byggnad för att förlänga dess livslängd.

trebilder_2-1
Befintlig fasad

Att förädla något befintlig gör att det kan leva lång tid framöver i ett nytt sammanhang


Caroline Nyberg, BSK Arkiteker

Av stallbyggnaden från strax innan sekelskiftet finns idag endast den karaktäristiska fasaden mot Nordenflychtsgatan kvar och kopplar till områdets tidigare industrikaraktär. Huset i övrigt är från 80-talet med ett brokigt uttryck och därför har ett av målen med åtgärder för fasaden varit att lugna ned och tydliggöra husets nya karaktär. Nya större fönster sätts in i både befintliga och nya lägen där fönsterbröstningen sänks. Utvändigt accentueras fönsteröppningar med mörka utskjutande plåtomfattningar som blickfång.

kollage-1

Invändigt är visionen en ljus interiör med fokus på rumshöjd och detaljering kring material med hög kvalité och varm känsla i ytbehandling och strukturer. Även invändigt är de nya stora fönstren i fokus, med en varm träomfattning som förlängning av den utvändiga i plåt. Basutformningen har en tydlig karaktär men är samtidigt avvägd för att inte stå i konflikt med kommande hyresgästgestaltning.

Våningsplanen blir flexibla genom att ett helt nytt huvudtrapphus byggs mot Lindhagensgatan. Det gör att våningsplanen både kan nyttjas i sin helhet men även enkelt delas för att lättare klara av förändringar av ytor och hyresgäster. Högst upp i huset får kontorsvåningen en helt ny karaktär med ny takterrass runt om och härliga vyer ut över staden.

 • Uppdragsgivare 
   Castellum
 • Omfattning 
   ca 7000 kvm
 • År 
   Pågående