50-talsarkitektur i ny tappning Kv. Kölden i Björkhagen

Välkommen till Kvarteret Kölden! Det familjeägda fastighetsbolaget Olov Lindgren har tillsammans med BSK Arkitekter tagit fram ett förslag för kompletterande bebyggelse i Björkhagen. Byggnaderna gestaltas utifrån idén om att integrera den nya bebyggelsen i den befintliga 50-talsmiljön genom en modern tolkning av områdets tidstypiska element såsom takvinklar, gavelmotiv och fasadmaterial.

  • Bostäder
kolden_gardb_190408-copy

Kvarteret Kölden omfattar två högre punkthus och ett fyra våningar högt lamellhus, samt en förskola som är delvis integrerad i ena punkthuset. Båda punkthusen har samma nockhöjd men olika antal våningar neråt för att anpassas till souterräng. Byggnadsvolymerna är uppdelade i två förskjutna delar som skapar mer fasadyta och ger husen en form som liknar grannfastighetens. De släta tegelfasaderna med markerade partier runt fönster anspelar på ett tidstypiskt element från 50-talet. Asymmetriska fält ger gestaltningen ett modernt uttryck. Ljusa, generöst uppglasade trapphus och entréer bidrar till en trivsam och trygg miljö.

kolden_baksida_190408-copy
karlskronavagen_slanten-copy

BSK har varit lyhörda för vad vi efterfrågat i projektets alla olika skeden; hela vägen från byggrättsanalys till färdigprojektering. De har varit en trygg partner genom hela processen.


Henrik Deuschl, projektchef, Olov Lindgren

Lamellhuset, den avlånga byggnaden, består av två trapphus i fyra våningar. Fasaderna är i ljust tegel, med avvikande material eller kulör på den översta våningen som också är indragen för att minska skalan. Fasaden är slät mot gatan och den artikuleras med hjälp av vertikala trapphus samt entrévolymer. Sadeltak och gavelmotiv är några av de element från omgivande bebyggelse som används med en modern tolkning. En formstark gavel med indragen glasad slits i mitten skapar ett karaktäristiskt motiv i fasad och en vacker siktlinje genom lägenheten. Gårdsfasaden har stora balkonger och uteplatser mot gynnsamma väderstreck och med begränsad insyn.

kolden_flygperpektiv_190408-copy

Förskolan har en tydligt markerad entré med stora, glasade partier som skapar transparens och kontakt mellan inne och ute. Tegelfasaderna är monokroma och samlade med olika förband som skapar relief och mönsterverkan i fasad. Tegelhantverk, detaljer och övriga fasadkvalitéer upplevs bäst på nära håll.

kolden_dagisf_190408-copy
karlskronavagen-ovre-niva-bearb-copy
kolden_gavlar_190408-copy
kolden_gataa_vinterskymning_190408-copy-2

För mer information kontakta:

  • Uppdragsgivare 
     Olov Lindgren
  • Omfattning  
     82 hyresrätter & förskola
  • Tidpunkt  
     Byggstart november 2022