Framtidens träkvarter! Kv Kromet

En av de största träbyggnaderna i världen med plats för co-work, co-live och co-exist. Ett centralt hybridkvarter för en mångfald av mötesplatser, flöden, flexibla kontorsplan och framtidens boendeformer. Genom en kombination av typologier skapas otroliga ytor i de nedre delarna för publika och kommersiella program samt kontor, medan tornen kan erbjuda attraktiva lägenheter med en fantastisk vy. CoExist är vårt och Helen&Hard architects’ bidrag till det parallella uppdraget Kv Kromet i Göteborg, en tävling organiserad av Vasakronan för stadens framtida flaggskeppsbyggnad och samlingsplats.

 • Bostäder
 • Kontor

Vi är ett av fyra team som valdes ut att för att skapa ett extraodinärt hybridkvarter precis vid Göteborgs kajkant och stadsentre. Tillsammans med det norska arkitektkontoret Helen & Hard, landskapsarkitekterna Funkia, österikiska Création holz och konstuktörerna ELU skapade vi förslaget CoExist, en ide om att skapa en harmonisk blandning av funktioner, människor och mötesplatser. Lilla Bommen är ett idag outnyttjat hamnområdet lite utanför centrum. Området är under förvandling och kommer inom en snar framtid bli Göteborg och Älvstadens nya centrumpunkt.

 

Kärnan i vårt förslag var att tillföra Lilla Bommen varierade och annorlunda mötesplatser som ger stadsdelen liv dygnet runt. Kvarteret skulle bli en av de högsta träbyggnaderna i världen och visa upp Göteborg som en framtidsinriktad grön, innovativ och hållbar stad.

Ett kvarter för möten och samarbete mellan boende, kontorsarbetare, göteborgare och världen – en plats för co-work och co-live; Co-exist!

vy-7_oasen_dag_ny
vy-8-bonus___

Projektet är en hybrid av två typologier, stadskvarter och torn, för att optimalt skapa varierande ytor och solfång. Kvarteret växer upp till en luftig struktur och skapar en effektfull kontrast mot Platinans block och bildar en pendang till Läppstiftet. Den karaktäristisk trappningen ger ljus och utsikt till lägenheter och arbetsplatser inom kvarteret och till den omgivande bebyggelsen samtidigt som den skapar attraktiva takterrasser till bostäderna. De två höjdpunkterna ramar in ett upplevelserikt mellanrum och skapar en markant silhuett som ständigt förändras med betraktelsevinkeln och blir ett unikt landmärke längs Göta Älv.

 

Redan från starten av nya Hisingsbron kommer man att kunna se byggnaden annonsera sig mot centrala Göteborg med en spektakulär huvudentré till kvarterets kommersiella ytor, publika funktioner och unika kontorslokaler. Publika flöden skapas genom kvarteret och förbinder kajnivån med de mer centrala stadsrummen.

3d_volymdiagram_alltunder-bron
konstruktionsaxo
vy-1_fran-vattnet_001_kv

Projektet är framtaget med ett parametriskt förhållningssätt. Med hjälp av programvara skapar den modulära logiken underlag för kontinuerlig anpassning efter de parametrar man väljer, som solkrav, planbestämmelser, lokalprogram osv. Projektets modulära logik och parametrisering skapar robusthet och möjlighet för flexibilitet i vidareprojektering.

Under bron skapas även ett unikt, publikt rum – en yta för Göteborgs invånare att ta till sig som sin gård, sitt vardagsrum. En multifunktionell evenemangsyta där aktiviteter som idag har svårt att hitta utrymme i den centrala staden kan få ta plats. Konceptet är att med enkla medel skapa ett flexibelt och väderskyddat, men oklimatiserat rum där aktiviteter kan ske året runt.

Utan stora investeringar skapas en multilfunktionell, varierande och tålig sammanhängande yta på ca 1 200 kvm mitt i Göteborg. Den fysiska formen byggs som en förlängning av kv Kromets konstruktiva trägrid vars olika delar kan vara öppna eller slutna, väderskyddade eller uppvärmda, vara oprogrammerade eller fyllda med spännande verksamheter.

Vår vision är att Kromet skulle bli framtidens kvarter, en innovativ träbyggnad som uppmuntrar till spännande möten och samarbeten mellan olika världar.

vy-5-bild-under-bro-_inne-bsk_centralperspektiv_c
vy-4-d-natt

För mer information kontakta: 

 • Uppdragsgivare 
   Vasakronan
 • Omfattning i kvm 
   ca 37 000 kvm
 • År 
   2019-2020, topp 4 final
 • Kontaktperson 
   Lise-Lott Söderlund, VD