En ljus plats för gemenskap och fokus LYNX

Hur skapas ett kontor för transparenta arbetssätt, nyfikna samtal och samhörighet på ett av världens främsta företag inom finansmarknaden? När Lynx flyttade in i en ny lokal på Regeringsgatan mitt i Stockholm fick vi uppdraget att omvandla ett helt våningsplan i det byggnadshistoriskt unika kontorshuset från sjuttiotalet.

 

 

 

 

 

 

  • Inredning
lynx_387_cut
lynx_097-compressor__2

Vi gav BSK fritt spelrum och det visade sig vara helt rätt strategi


Svante Bergström , VD och grundare på LYNX

Utifrån visionen att främja den starka sammanhållningen utformades en arbetsplats som ger medarbetarna bästa möjliga förutsättningar för en balanserad vardag, med allt från djupt fokus till intensiva träningspass. Huset ritades av Carl Nyrén och stod klart 1975. Arkitekturen väckte stort intresse med sina tre innergårdar och magnifika glaspartier. Idag betraktas huset som ett av de mest lyckade och uppskattade exemplen på sjuttiotalsarkitektur i Stockholm. Byggnaden har idag högsta klassning för sitt kulturhistoriska värde. Utöver arbetsplatser och mötesrum har rum med speciella behov behövt passas in såsom rum för trading, gym med omklädningsrum, hörsal, stort kök, och lounge med extern zon.

Ursprungligen samspelade interiören med fasadens tydliga konstruktionsspråk. Stor vikt har lagts vid att synliggöra den interiöra strukturen genom att exponera invändiga pelare och balkar. Trots behovet av rum har många öppna ytor och utblickar skapats. Glaspartierna ger siktlinjer på diagonalen då de utformats med glas över hörn för en upplevelse av ljus och transparens. Utformningen har genomgående skapats av lokalens förutsättningar tillsammans med Lynx arbetssätt. Lokalens mörka mittkärna gjorde att ljuset spelade en central roll vid utformningen.

All inredning arbetar på olika sätt med det artificiella ljuset och dagsljuset. Transparens har styrt många materialval såsom nät och glas, vilket även syns i armaturer och möbler. Sammanhållningen har getts uttryck i golvmaterialens mönsterläggningar och i möbelvalen. Samtliga möbler är utvalda för sitt släktskap med varandra. Färgsättningen arbetar efter samma princip där nyanserna tydligt hör samman.

 

 

Att satsa på sina anställda genom utformningen av arbetsplatsen ger vinster på alla nivåer. Den här gången gav det mer resultat än vad vi hade föreställt oss


Sarah Suneson Meiling, affärs- och uppdragsansvarig på BSK Arkitekter
lynx_082

En hinna av nät skapar illusoriska väggytor på många platser i lokalen. Här exempel på konferensrummet där nätet flyter ut runt skåpet och skapar en transparent, döljande vägg som ger ett spännande skugg- och ljusspel. Näten är fästa på uppspända vajrar.

lynx_304
lynx_082_2

Vi har tillsammans med BSK arkitekter skapat spännande nya lösningar som fört utvecklingen framåt


Mikael Lidholm på Modana Form & Inredning
lynx_025

Stor vikt i utformningen har lagts vid möjligheten för personalen att föra samtal. Sittgrupper finns rikligt i lokalen, i landskap och i anslutning till arbetsrum, för att hålla det akademiska samtalet levande.

lynx_513

Färgade ytor i golvet länkar samman och uttrycker samhörighet mellan zoner, arbetsplatser och rum. Färgfälten ringar in större områden oberoende av planlösningen och fysiska gränser. Utbuktningar hälsar välkommen in i rummet- och får besökaren att redan utanför känna att den är på samma “mark”.

lynx_055_2
lynx_3681_1
lynx_343

Arbetsrummen har genom armaturer, sittgrupper och kulörer gjorts unika och lätta att särskilja. Förvaringsmöbel och arbetsbord i glas och ek harmonierar med glaspartierna. För att ge rummen laddning valdes energirika kulörer i ljusa eller dova toner. Tapeter är valda i naturmaterial med skimrande yta som leder in dagsljuset i rummen och förstärker det artificiella ljuset. På liknande sätt har gardinen ljussatts med en dold ljuslist för att även den bli en ljusbärande yta.

lynx_000_cut
lynx_328_cut
lynx_376

Kök och pausrum är dimensionerat för ca 120 personer med högt ställda krav på funktioner och flöden. Här serveras dagligen frukost, lunch, kaffe/te samt kosttillägg för träning. Utmaningen bestod i att forma ett så inbjudande och varierat uttryck som möjligt. En mjukt belyst vägg med platinakolorerade stålhyllor ger praktisk förvaring och exponering. Lunchen serveras på köksön, en stenmonolit med allt för serveringen. Av nivå-skillnaden mot terrassen gjordes ett podium för paus och avkoppling.

lynx_446_2
lynx_379_2-2
lynx_355_3
lynx_124
lynx_206

Sittytor för paus, avkoppling och lunch är väl integrerade med köket. För att skapa en harmonisk miljö där man gärna vistas mycket är de utformade på ett sätt som ska ge många valmöjligheter. Mjuka sittmöbler bidrar till att ge ett akustiskt välfungerande pausrum. I taket har akustikplattor monterades ovanför installationerna för att ge rummet en rejäl takhöjd och rymd samt göra husets konstruktion synlig.

lynx_3681_2
lynx_368
lynx_36822

Lokalen inhyser en väl tilltagen gymlokal med två omklädningsrum dusch och wc, skåp för personlig förvaring och exponering av rena träningskläder handdukar mm.

lynx_197_2
lynx_188

Mötesrummen är placerade på väl synliga platser och är dessutom mestadels i glas för en lättillgänglig känsla. Konsten samspelar med möblerna och färgsättningen på ett medvetet sätt. Genom att färgsätta lokalens väggar har konsten fått en stor roll i rumsupplevelsen.

lynx_288
Foto: Mathias Nero
lynx_316
  • Uppdragsgivare 
     Lynx Asset Management
  • Omfattning 
     2 500 m²
  • Färdigställande år 
     2018