Industrikänsla mitt på Södermalm Make up Store

Kv. Trumman är ett industrikvarter på Södermalm från tidigt 1900-tal. Lokalen i bottenvåningen mot Södermalmsallén var vid projektstart obrukbar och i behov av en totalupprustning för att omvandlas till attraktiv kontorslokal. Utmaningen i projektet låg i att på kort tid skapa långsiktiga moderna lösningar i samverkan med hyresgästens egen utformning och inredning, och samtidigt ta tillvara på så mycket av lokalens industrikvalitéer som möjligt. Hyresgästen Makeup Store sökte en lokal för att samla kontor, cat-walk och utbildning på samma ställe, och samtidigt stärka sitt varumärke.

  • Kontor
intro-9
intro2-2

För att klara av projektet på den korta tiden användes 3D-scanning som underlag till 3D-projekteringen för att få en korrekt modell av balkar, valv och pelare i den drygt 5m höga lokalen. Lokalen har genomgått en totalomvandling vad gäller ytskikt och installationer och mot Södermalmsallén skapas en ny representativ entré för besökare till utbildningar och event. AMF har fått en ny attraktiv lokal att hyra ut till en verksamhet som med sina återkommande event ger liv till Södermalmsallén. Den nya lokalen med sin nya entré skapar en stark identitet åt Makeup Store.

 

  • Uppdragsgivare 
     AMF Fastigheter
  • Omfattning 
     680 m²
  • Tidpunkt 
     2014