Gruppboende för dementa Nya Tibblehemmet

Gruppboendet för dementa i Täby norr om Stockholm består av 8 avdelningar med vardera 9 bostadslägenheter fördelade runt ett samlande kök och matsal. Mer avskilt ligger en veranda för lugnare samvaro. Generösa balkonger ger möjlighet för de äldre att komma ut och njuta av solen och naturen.

img_0670_mod
08091005-compressor
08091009-compressor
08091007-compressor

Lägenheterna innehåller ett rymligt badrum anpassat både för den boendes integritet och för en god arbetsmiljö för personalen. Material och färgsättning skapar vackra rum, som också stödjer orienterbarheten och ger god synergonomi. Stor vikt har lagts vid omsorg om material och detaljer för att skapa vackra och väl fungerande lösningar.

08091003-compressor
08091002-compressor
axo-hemsidan
plan-hemsidan

För mer information kontakta:

  • Uppdragsgivare: 
     Arcona
  • Omfattning: 
     7800 m² BRA
  • Färdigställande år: 
     2008