Do first, think, do it again Open Lab

Open Lab bidrar till att lösa samhällsutmaningar på ett nytt sätt. Deras sätt att ta sig an utmaningar, hur de formuleras och vilka de involverar i processerna är viktiga grundstenar. Förslagen är radikala, användbara, konkreta och innovativa.  Vi skapade en miljö som kunde möjliggöra en sådan verksamhet. Vi ville ge studenterna de rätta verktygen och miljöer som kunde bidra till kreativitet. Våga göra, tänka – och göra igen.

  • Inredning
  • Utbildning
openlab_039
openlab_067
openlab_087
openlab_109

För mer information kontakta: