Svanenmärkt förskola i Barkarbystaden Parkvägens Förskola

Nu har Parkvägens förskola i Barkarbystaden öppnat dörrarna, BSK:s första och dessutom miljöcertifierade förskola. Efter att innergården färdigställdes så uppfyller den färgsprakande förskolan, som första förskola i Sverige, de nya striktare miljö- och energikraven som krävs för att uppnå en Svanenmärkning.

  • Utbildning
bsk_barkarby_kvmetropol_forskola_fotothomaszaar_9049-copy1
bsk_barkarby_kvmetropol_forskola_fotothomaszaar_8974-copy1

Förskolan öppnade i augusti 2018 och är placerad i bottenplanet i ett av kvarterets fyra hus som BSK har ritat för Veidekke. Den nya förskolan består av sex avdelningar och har plats för ca 100 barn, samt en gemensam lekpark på bostadskvarteret upphöjda innergård.

Förskolans långsträckta fasad består av ett antal partier i svart och gult glaserat tegel vilket bidrar till en lekfull karaktär. Stora fönsterpartier löper längs hela fasaden och skapar stora

ljusinsläpp till förskolans lokaler samt en koppling till den trivsamma gatulivet utanför. Förskolans färgsprakande men harmoniska gestaltning skapar en tydlig orientering och grupptillhörighet för barnen samtidigt som den tillför liv och uppmuntrar till lekfullhet. Den gula kulören representerar gemensamma ytor medan avdelningarna har egna identitetsnyanser i en blågrön-färgskala, Färggestaltningen är ett genomgående koncept för hela förskolan och återfinnes på både golv, väggar, klinker, ljudabsorbenter och delvis även möblering.

bsk_barkarby_kvmetropol_forskola_fotothomaszaar_8925-copy1
bsk_barkarby_kvmetropol_forskola_fotothomaszaar_8952-copy1
bsk_barkarby_kvmetropol_forskola_fotothomaszaar_9042-copy1

Vi vet att små barn exponeras av kemikalier i högre grad än vuxna och att det påverkar deras hälsa samt utveckling negativt. Därför är vi oerhört stolta över att vi har kunnat leverera en förskola till Järfälla kommun som uppfyller strikta miljö- och kemikaliekrav


Matilda Lissert, Hållbarhetschef Veidekke Bygg Bostäder
bsk_barkarby_kvmetropol_forskola_fotothomaszaar_9007-copy1

Svanenmärkningen visar på att förskolan har en hälsosam och hållbar inomhusmiljö samt bidrar till ett klimatsmart och giftfritt byggande. Svanen utvecklar kriterier utifrån ett livscykelperspektiv och kriterierna revideras kontinuerligt. När kraven ökar måste företag visa att de klarar de nya skärpta kraven för att fortsätta bygga Svanenmärkt.
Parkvägens förskola uppfyller kraven som innebär att den:

har låg energianvändning

når höga miljö- och hälsokrav på byggprodukter, material och kemiska produkter

säkrar en god innemiljö med låga emissioner

har en kvalitetssäkrad byggprocess

Så underbart att få planera en miljö som inspirerar och uppmuntrar barn till lek och gemenskap. Genom en färgsprakande men harmonisk gestaltning hoppas vi på att barnen kan känna identitet och hemkänsla med sina grupper


Annika Karlsson, arkitekt BSK arkitekter
bsk_barkarby_kvmetropol_forskola_fotothomaszaar_9027-copy1
bsk_barkarby_kvmetropol_forskola_fotothomaszaar_9033-copy
bsk_barkarby_kvmetropol_forskola_fotothomaszaar_8938-2-copy1
  • Uppdragsgivare: 
     Veidekke
  • Omfattning i kvm: 
     1100 kvm (LOA), 6 avd.
  • Färdigställande år: 
     2018