Think-tank Postens huvudkontor

BSK Arkitekter vann en inbjuden internationell arkitekttävling i maj 2000. Tävlingsarbetet utfördes som en bred process med flera olika kompetenser. En  grupp yngre arkitekter på kontoret blev tongivande och valde ett analytiskt arbetssätt med diagram och 3D-modeller. Ett tydligt och starkt koncept formulerades. Detta har kunnat utvecklas och förfinas genom hela processen fram till färdig byggnad.

  • Kontor
peter-fristedt-img30
post_010

Byggnaden är utförd som en samlad volym längs sluttningen på en kulle mellan Tomteboda postterminal och f d polishögskolan. En förenande, transparent markvåning följer kullens topografi. Alla arbetsplatser finns i en upplyft behållare. Kontorsplanen består av två parallella skepp med ett mellanliggande atrium. I detta finns trappor och spänger för kontorsplanens kommunikation, samt kokonger för mötesrum.

post_011

För mer information kontakta:

  • Uppdragsgivare 
     Postfastigheter/AP-Fastigheter
  • Omfattning 
     60 000 m²
  • Tidpunkt 
     2003